Un videojoc educatiu de la UdL contra el "bullying" està demostrant la seva efectivitat

Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Un videojoc educatiu de la UdL contra el "bullying" està demostrant la seva efectivitat

Associació per a Joves Teb

Resum: 

Es tracta d'una eina per resoldre conflictes a l'aula i prevenir l'assetjament entre iguals que ha estat provada ja per més de 1.500 escolars de la província de Lleida.

El videolloc, una iniciativa de la Universitat de Lleida (UdL) finançada pel programa Recercaixa, està demostrant ser una eina molt útil per al professorat, i molt motivadora per a l'alumnat, que ajuda a reduir el nombre de conflictes, disminuir l'ansietat i millorar el seu rendiment acadèmic.

Té dues versions que reben els noms de Happy 8-12 i Happy 12-16, adreçades als dos grups d'edat, i s'ha desenvolupat en el marc del projecte "Elaboració i avaluació d'un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar emocional i social".

La prova pilot s'ha fet en 11 instituts i 7 escoles de les comarques de Ponent.

El personatge principal del videojoc es veu immers en 25 conflictes quotidians, que es poden donar tant dins del context educatiu com en el familiar.

Durant el transcurs del joc els i les alumnes protagonitzen els tres rols que intervenen en una situació de maltractament: agressor, víctima i espectador. Aprenen a gestionar diferents competències, com ara la consciència emocional, la regulació de les emocions, l'autonomia emocional, la competència social i les competències de vida i benestar.

Afegeix un comentari nou