Urgell Escribà: “Els CET no només aporten un lloc de treball, també ofereixen un espai de relació i autonomia”

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Autor/a: 
Josep Carbonell
La tasca principal que desenvolupen les persones amb discapacitat que treballen a Integra Pirineus és la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu. Font: Integra Pirineus
La tasca principal que desenvolupen les persones amb discapacitat que treballen a Integra Pirineus és la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu. Font: Integra Pirineus

Urgell Escribà: “Els CET no només aporten un lloc de treball, també ofereixen un espai de relació i autonomia”

Autor/a: 
Josep Carbonell
Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

Entrevistem a la directora de la Fundació Privada Integra Pirineus, una entitat urgellenca que centra els seus esforços en la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat urgellenca que treballa en la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió social de la comarca de l’Alt Urgell i la Cerdanya, a la vegada que contribueix a la promoció de les energies renovables i a la Gestió Forestal Sostenible als boscos del Pirineu.

L’entitat creà l’any 2011 el primer Centre Especial de Treball de la comarca per ajudar a les persones amb discapacitat a inserir-se en el món laboral. Hem parlat amb la Urgell Escribà, directora de l'entitat, per conèixer quines tasques desenvolupa el Centre i quins han estat els efectes de la pandèmia.

Quina és la finalitat del Centre Especial de Treball Integra Pirineus Alt Urgell i a quantes persones dona feina?

El Centre Especial de Treball Integra Pirineus l’Alt Urgell ofereix llocs de treball a persones amb discapacitat adequats a les seves característiques personals, per a facilitar la seva integració laboral. Actualment ocupa a 5 persones.

Quina tasca desenvolupen aquestes persones?

La tasca principal que desenvolupen les persones amb discapacitat que treballen a Integra Pirineus és la Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu, tot i que, també tenim una línia de treball destinada a la jardineria.

Vau ser el primer Centre Especial de Treball de l’Alt Urgell. Quines mancances vau detectar a la comarca per decidir engegar aquest projecte?

En aquell moment, ara fa deu anys, no hi havia cap centre especial de treball a la comarca de l’Alt Urgell i per tant era molt difícil oferir ocupacions remunerades que al mateix temps poguessin comptar amb els ajustaments personals i socials que necessitaven les persones amb discapacitat, d’especials dificultats, a la nostra comarca.

Quines són les dificultats amb les quals es troben les persones amb discapacitat de l’Alt Urgell a l’hora de cercar feina i com solucioneu des del Centre Especial de Treball aquestes mancances?

Al nostre territori, la majoria d’empreses són petites, tenen poc personal, així que busquen persones polivalents i amb alt nivell d’autonomia i no tan personal especialitzat en unes tasques concretes. Aquests requisits sovint condicionen l’accés a les ofertes del mercat de treball ordinari per al col·lectiu de persones amb discapacitat d’especials dificultats.

Des del CET, a través dels caps de colla i del personal tècnic, s’acompanya en el procés d’inserció laboral a la persona amb discapacitat, ajustant la intensitat de suport a les seves necessitats.

Quins beneficis aporten els Centres Especials de Treball a les persones amb discapacitat?

Per a aquelles persones treballadores amb discapacitat que els és complicat l’accés o el manteniment d’una feina al mercat de treball ordinari, el CET ofereix llocs de treball de qualitat i ajustats al seu perfil professional.

Per tant, aporten els beneficis que ofereix l’ocupació de qualitat. No només ofereixen una oportunitat laboral, sinó que ofereixen un espai de relació, un espai d’aprenentatge, major autonomia (no només econòmica), tenir un rol actiu a la societat, una estructuració horària, l’autorealització, etc.

Les persones que hi treballen, realitzen tota la carrera professional al centre o els hi serveix de pont per poder accedir a altres vacants laborals?

Tot i que el CET pot ser un instrument per a millorar les competències professionals i accedir a l’empresa ordinària, generalment acaba sent un recurs finalista, ja sigui perquè la persona treballadora amb discapacitat requereix un suport que no disposa a l’empresa convencional o ja sigui perquè es troba satisfeta en el seu lloc de treball al CET.

Com ha afectat la pandèmia a la tasca dels Centres? Heu pogut mantenir a tota la plantilla?

La pandèmia de la Covid19 ha afectat Integra Pirineus, com a la resta de la societat, però sortosament només vam aturar l’activitat unes quatre setmanes entre el març i abril de 2020 i hem pogut mantenir tota la plantilla.

Com us heu adaptat?

L’adaptació va ser relativament fàcil i ràpida, ja que el fet de treballar a l’aire lliure i amb distàncies marcades per la naturalesa de l’activitat, va fer que adaptant els protocols de treball poguéssim reprendre l’activitat amb certa celeritat i l’hàgim pogut mantenir.

Quines perspectives de futur teniu com a Fundació Privada Integra Pirineus?

El futur de la Fundació Privada Integra Pirineus ve marcat per consolidar les nostres línies de treball i ampliar-les per tal de poder donar oportunitats laborals a més persones i a perfils més diversos, al mateix temps que es pretén donar resposta a altres necessitats que puguin tenir les persones amb discapacitat, oferint uns serveis més integrals.

Afegeix un comentari nou