VI edició del Premi ABC Solidari

VI edició del Premi ABC Solidari

Resum: 

Ja s'ha obert la convocatòria de la IV edició del Premi ABC Solidàri, que aquest any es divideix en tres modalitats: projecte solidari, entitat solidària i investigació solidària.

MODALITAT PROJECTE SOLIDARI:

Aquesta modalitat està dirigida a finançar un projecte social, amb la possibilitat d'atorgar un accèssit a un segon projecte.

Els projectes presentats hauran de dedicar-se a l'atenció de persones desafavorides, a Espanya o fora d'Espanya, en àrees com:

- Atenció a població immigrant.
- Integració de persones amb discapacitat.
- Atenció a drogodependents.
- Cooperació al desenvolupament.
- Qualsevol altre projecte que atengui a persones desafavorides o persones en risc d'exclusió social.

La dotació del Premi en aquesta modalitat serà de fins a un màxim de 35.000 euros per al projecte guanyador i 15.000 euros per l'accèssit. El jurat podrà decidir un repartiment alternatiu de la dotació, per a un màxim de dos projectes.

Veure les bases

MODALITAT ENTITAT SOLIDÀRIA:

Aquesta modalitat està dirigida a finançar les activitats corrents de entitats o associacions que desenvolupin projectes a favor de les persones desafavorides en àrees com les anomenades a la modalitat anterior.

Les entitats hauran de guardar relació amb l'àmbit universitari (associacions d'universitaris, organitzacions socials amb voluntariat universitari o amb projectes en col.laboració amb universitats).

La dotació del Premi en aquesta modalitat serà d'un total de 20.000 euros, el Jurat decidirà el seu repartiment entre un màxim de tres entitats.

Veure les bases

MODALITAT INVESTIGACIÓ SOLIDÀRIA:

Aquesta modalitat està dirigida a finançar el millor projecte d'investigació relacionat amb l'atenció a persones desafavorides, cooperació al desenvolupament i / o la gestió d'entitats sense ànim de lucre.

El projecte de recerca haurà d'estar acabat en el moment de presentar la candidatura, haver-se desenvolupat en l'àmbit d'una universitat espanyola o escola de negocis per un o diversos estudiants
o per algun professor. Es podran presentar treballs d'investigació, tesis, projectes fi de carrera, articles, treballs de postgrau, etc.

La dotació del premi serà d'un màxim de 15.000 euros per a un únic projecte d'investigació que es lliurarà a la persona que hagués presentat el projecte.

Veure les bases

Termini de presentació de sol.licituds per a les tres modalitats: 20 de desembre del 2009

Més informació i edicions anteriors


Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou