VII Edició del Premi ABC solidari

VII Edició del Premi ABC solidari

Resum: 

Enguany s'arriba a la 7a edició consecutiva de la convocatòria del Premi ABC Solidari per a Projectes Socials que organitza el diari ABC i la Fundació SERES, amb l'objectiu de potenciar la participació del jovent en projectes socials.

Aquesta convocatòria engloba tres modalitats diferents, dirigides a premiar l'entitat més solidària, un projecte social i el millor projecte d'investigació.

Convocant: Diari ABC i Fundació SERES

Data de publicació: agost del 2010

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de novembre al 17 de desembre del 2010

Adreçat a: entitats socials (fundacions, associacions, ONG, etc.) i entitats universitàries (universitats, facultats, departaments, serveis de voluntariat, oficines d'acció social d'universitats, fundacions universitàries, associacions d'estudiants, de professors, de personal no docent, de personal d'administració i serveis, etc.) que no tinguin caràcter lucratiu i amb seu a l'estat espanyol.

Breu resum: Totes tres modalitats han de dedicar-se a l'atenció de les persones més desafavorides o en risc d'exclusió social, en àrees com:

  • Atenció a població immigrant.
  • Integració de persones amb discapacitat.
  • Atenció a drogodependents.
  • Cooperació al desenvolupament.

Any de la convocatòria: 2010

Bases de la modalitat Entitat Solidària

Bases de la modalitat Projecte Solidari

Bases de la modalitat Investigació solidària

Afegeix un comentari nou