6 consells per disminuir els residus que genera l’entitat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Bernard Hermant
Cal tenir en compte que, si bé a l’entitat entren productes, en surten residus. Font: Bernard Hermant
 Font: Michael Jin
Els metalls, el vidre i el paper o el cartó es poden reaprofitar i tornar-los a fer servir. Font: Michael Jin

6 consells per disminuir els residus que genera l’entitat

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es fa èmfasi en la necessitat de tenir cura a l’hora d’adquirir productes i es donen pistes de noves formes de consum, menys agressives per al medi ambient.

La compra de material és sempre un dels pals de paller a l’hora de realitzar activitats en les entitats. Sovint, el pressupost de què es disposa va massa lligat a allò que podem adquirir perquè la nostra acció esdevingui tal com s’havia plantejat. I és que, a l’hora de comprar es para atenció, bàsicament, en dos criteris: l’econòmic i la qualitat del producte. Gairebé sempre, la qualitat està relacionada amb el servei que ofereix el producte i poques vegades es pensa en els efectes que té aquesta compra en el medi ambient.

Cal tenir en compte que les compres de materials que s’utilitzen i la generació de residus són les dues cares de la mateixa moneda. Si bé a l’entitat entren productes, en surten residus que ja hi són abans d’utilitzar el producte, o es produeixen en l’ús o bé romanen un cop s’ha utilitzat. En aquest recurs, basat en la publicació ‘Posem verdes les associacions’ es fa èmfasi en la necessitat de tenir cura a l’hora d’adquirir productes i es donen pistes de noves formes de consum, menys agressives per al medi ambient.

No comprar residus

És el primer pas per reduir-ne la producció. Els envasos i els embalatges són elements propis de la cadena de comercialització i acostumen a tenir poca o cap relació amb la funció dels materials. Quan s’adquireix un producte, també es compra l’envàs en què es presenta. També cal anar molt amb compte amb els productes sobreenvasats, ja que han provocat residu abans de ser utilitzats. Per tant, per minimitzar els residus es recomana:

  • Comprar a l’engròs
  • Comprar a granel

Aquestes són les opcions més econòmiques i impliquen portar a terme una previsió del consum de béns per calcular la quantitat que pot fer-li falta a l’organització durant un cert període de temps i fer la compra de cop. Aquest fet pot suposar tensions a tresoreria perquè representa una despesa important per a l’entitat. Així i tot, és una pràctica que permet estalvi a mitjà i llarg termini i, més encara, si hi ha la possibilitat de realitzar la compra juntament amb altres entitats o associacions.

Comprar reaprofitable

És important, a l’hora d’adquirir un producte o material, tenir la visió de quins i quants usos se li podrà donar. El reaprofitament esdevé, sens dubte, un criteri a tenir en compte quan es fan les compres, ja que beneficia la gestió sostenible de l’entitat i suposa un estalvi econòmic. Avui dia hi ha un ampli ventall de productes d’ús quotidià recarregables, entre els quals es troben els marcadors, els retoladors, els bolígrafs, els portamines i els tòners d’impressora, per exemple. Per a qualsevol d’aquests productes es poden comprar les recàrregues.

Comprar reciclable

No tots els materials són igualment reciclables i això és una característica que l’entitat ha de tenir en compte a l’hora d’adquirir certs materials i productes. Mentre que els metalls, el vidre i el paper o el cartó es poden reaprofitar i tornar-los a fer servir sense cap tipus de complicació, amb excepció d’alguns casos, no passa el mateix amb el plàstic. Hi ha més de trenta tipus de plàstics diferents, la seva fabricació acostuma a ser un procés contaminant, són derivats del petroli i sovint porten additius que poden ser perjudicials per a la salut o el medi ambient.

A l’hora de comprar productes, en la mesura que sigui possible, el millor és utilitzar envasos de vidre, paper o cartó que no pas plàstic perquè, encara que sigui una opció a vegades inevitable i que es pot reciclar, no sempre es recicla. Cal tenir en compte que, en general, en el procés de reciclatge d’aquests materials es produeix un plàstic o altres productes de menys qualitat que no són aptes per a tots els usos que se li podrien donar. Important, també, evitar les mixtures de materials com els brics o els papers plastificats, perquè no són separables ni reciclables.

Comprar compostable

A diferència dels plàstics convencionals, els bioplàstics no són nocius per al medi ambient i poden ser-ne una bona alternativa. Aquests plàstics són elaborats a partir d’una resina de midó de blat, blat de moro o patata barrejada amb plastificants naturals com ara la glicerina i, per tant, són biodegradables i compostables. D’aquesta manera, el residu que generen es pot compostar igual que la matèria orgànica. Els bioplàstics es poden utilitzar també per fabricar bosses d’escombraries, bolígrafs i gots que, en ser compostables, es poden llençar amb la brossa orgànica.

Reutilitzar residus

Si l’entitat ha estat capaç de guardar els residus en el magatzem de materials recuperables, es poden reutilitzar tant en la gestió ordinària de l’organització com per realitzar activitats. Molts dels béns que es compren en una entitat es poden reutilitzar amb les mateixes finalitats o amb d’altres i, per això, serà important el que s’ha comentat anterioritat: tenir una visió global a l’hora d’adquirir-los per saber en què es podran fer servir. Es tracta d’esprémer al màxim les possibilitats d’ús dels productes i perquè aquesta pràctica funcioni també s’ha de pensar i preveure, a l’hora de comprar-los, com es reaprofitaran.

Reciclar

Si l’entitat posa els criteris de compra abans esmentats i bona part dels residus es reutilitzen, la quantitat de residus haurà disminuït i els generats seran en la seva major part reciclables. És a dir, és necessari comptar amb un espai on tenir lloc per a diversos recipients per separar adequadament el vidre, el paper i els envasos per, posteriorment, dur-los al contenidor corresponent. Si és inevitable el consum de productes que contenen substàncies tòxiques o molt nocives per al medi ambient, cal separar-los de la resta dels residus i dur-los al punt verd més proper.