8 claus per a una comunicació internacional responsable

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
És possible un canvi crític de la comunicació al nostre sector?

8 claus per a una comunicació internacional responsable

F Pere Tarrés
Resum: 

És possible un canvi crític de la comunicació al nostre sector? Des de l’àmbit de la Cooperació Internacional comencen a fer-se interessants reflexions.

Lafede.cat, federació d’organitzacions per a la justícia global, va liderar el projecte europeu Devreporter - Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament on van sortir els resultats principals del qual van ser l’elaboració d’un document de recomanacions sobre periodisme, el Vademècum per una informació internacional responsable. Us oferim un buidatge de les principals claus d'aquest document.

Afavorir el periodisme de “solucions”

 • Anar més enllà de la descripció dels problemes i explicar les possibles solucions que plantegen els diferents actors. Explicar les accions i propostes de la societat civil i els seus resultats. Afavorir la mirada periodística crítica per contribuir a la reflexió.

Tractar tots els països i comunitats amb dignitat. Evitar el sensacionalisme i la victimització

 • Atorgar importància al vocabulari utilitzat. Tenir en compte tant el llenguatge escrit, com l’audiovisual.
 • Evitar el llenguatge estereotipat, discriminatori i androcèntric, així com els conceptes amb connotacions negatives (“ajuda” no és “cooperació”; termes com “subdesenvolupats” i “Tercer Món” no són pertinents, ja que resulten inadequats i obsolets)
 • Demanar, si és possible, el consentiment de les persones abans de publicar la seva imatge. No difondre fotografies que vulnerin la dignitat humana.
 • Mostrar pobles i comunitats com a lluitadores, no només com a víctimes. Cuidar especialment la imatge de les dones: evitar mostrar-les exclusivament en el rol clàssic de persones vinculades a la cura de la família, i fer-ho també com protagonistes de la vida política, econòmica, social i cultural.
 • Tenir especial cura amb les imatges o testimonis d’infants i evitar-ne una utilització sensacionalista. La dignitat de la infància i els seus drets han de prevaldre sobre qualsevol altra consideració.

Diferenciar la informació periodística de la comunicació institucional de les organitzacions

 • Les organitzacions han d’oferir informació més enllà de la comunicació vinculada únicament a les seves activitats. Cal enfortir la formació en comunicació dins les organitzacions per permetre facilitar informació útil a periodistes.

Millorar la visibilitat dels actors dels països del sud implicats o no en les accions de cooperació internacional i incloure’ls en la producció d’informació, evitant la oenegització de la informació internacional

 • Tenir en compte les diverses fonts sobre el terreny i donar veu a les poblacions. Consultar tot tipus de fonts del Sud, no només ONG, sinó també governs, líders i professionals locals, etc.
 • Desenvolupar aliances Sud/Nord per enriquir, diversificar, produir i difondre informació.
 • Treballar amb periodistes i mitjans de comunicació dels països del sud.
 • Abordar la cooperació des de vessants múltiples, com l’econòmica, política i cultural, per a facilitar-ne la comprensió.
 • Abordar qüestions de fons i no centrar-se només en els projectes de les organitzacions. Proporcionar les eines necessàries per a posar en perspectiva les accions de la solidaritat internacional.

Afavorir la comprensió dels fets i la seva complexitat, aportant context i causes

 • Sempre que sigui possible, plantejar formats llargs que aporten context sobre els esdeveniment i sobre el lloc on es desenvolupen els projectes.
 • Aportar dades disgregades per sexe, edat i/o ètnia, especialment sobre els temes que tenen un impacte diferenciat en homes, dones i infants.

Promoure que la realitat internacional s’abordi des dels mitjans de comunicació locals per afavorir el coneixement mutu

 • Conèixer les problemàtiques i interessos locals i fer propostes adaptades al periodisme de proximitat.
 • Donar espai a les pràctiques locals que poden ser font d’inspiració a nivell internacional.

Agafar perspectiva i cobrir els fets des de la seva dimensió global per afavorir la comprensió de les interdependències presents i futures

 • Despertar l’interès i la curiositat del públic, a través d’exposar els problemes comuns i el compromís de la ciutadania en la seva diversitat.

Parlar de cooperació internacional des d’una visió general que permeti tenir en compte els diferents aspectes i diferenciar entre accions de desenvolupament i d’emergència, afavorint el periodisme de seguiment dels esdeveniments

 • Difondre sense simplificar la problemàtica. Evitar el vocabulari tècnic de la cooperació; buscar la senzillesa sense caure en la simplificació.
 • Superar una presentació purament tècnica de la cooperació i no descuidar les dimensions polítiques de les accions de cooperació.
 • Fugir de la dictadura de l’emergència, el conflicte i el desastre i de les cobertures estàndard. Fer seguiment dels esdeveniments i aportar informació regular sobre la seva evolució.