8 idees perquè els butlletins atrapin al públic

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: TrendingTopic 2019
El butlletí és un tipus de comunicació més permissiu que altres mitjans. Foto: TT 2019
 Font: Xarxanet.org
Els butlletins són una bona manera de mantenir una comunicació fluïda i directa amb el nostre públic. Foto: Xarxanet.org

8 idees perquè els butlletins atrapin al públic

F Pere Tarrés
Resum: 

Una vegada s’ha aconseguit trobar continguts prou interessants per obtenir subscripcions, arriba el moment d'oferir contingut de qualitat i mantenir el seu interès de forma perllongada en el temps.

Els butlletins són una eina de gran utilitat per a les entitats i una bona manera de mantenir una comunicació fluïda i directa amb el nostre públic, però s’han de tenir en compte diversos factors a l’hora de realitzar-lo perquè sigui llegit per qui la rep. Una vegada s’ha aconseguit el pas més difícil, que és trobar continguts prou interessants per obtenir subscripcions, arriba el moment d'oferir contingut de qualitat i mantenir el seu interès de forma perllongada en el temps.

Un butlletí no és més que una publicació regular que una organització envia a subscriptors/es per correu electrònic. Es tracta d'un tipus de comunicació més permissiu que altres mitjans, ja que compta amb l'autorització de la persona per rebre’l. Tot i això, amb la quantitat que se’n reben per correu electrònic, cal ser creatiu perquè es llegeixin i aconseguir l’objectiu plantejat. A continuació, es proposen 8 idees per fer que aquesta eina comunicativa sigui rellevant i atrapi l’atenció del públic el màxim de temps possible.

Pensar en qui ho rebrà

Un bon contingut és aquell en què convergeixen els interessos de l’entitat i els de lectors/es. Hi ha d'haver un equilibri entre les dues parts, però no es pot perdre de vista que el missatge de l’entitat ha de resultar rellevant a la persona que el rebi. Per aquest motiu, resulta interessant segmentar i personalitzar al màxim els continguts que es tracten en cada enviament.

Decidir el disseny

El fons importa però la forma, sovint, també, i aquest és un cas evident. El contingut és important, però també ho és com es mostra. Un bon disseny també forma part de l'èxit del butlletí i pot ser un bon tret diferenciador i únic. És interessant usar dissenys que s'adaptin i es puguin veure bé en tots els dispositius i ser corporatiu, que lectors/es l'identifiqui d'un sol cop d'ull.

Prestar atenció als títols interns

Els títols interns afavoreixen la lectura i fan el contingut més digerible a les persones que ho llegiran. Actualment, es rep infinitats de correus electrònics i la gent no pot aturar-se a llegir detingudament què explica cada un. Treballar els títols interns és una bona manera de resumir de què parla el butlletí i que els subscriptors/es puguin fer un escanejat ràpid dels continguts i aturar-se en aquells que resultin interessants.

Ser breu i concís

Els butlletins també són una eina que fan homenatge a la importància de concretar. Una bona idea pot ser oferir un breu resum d'unes poques línies i, després, un enllaç al contingut complet a l’espai web. També acostuma a ser interessant usar elements com infografies, llistes o gràfics per intentar resumir allò que es necessitaria mitja pàgina per explicar-ho.

Utilitzar audiovisuals i imatges per complementar la informació

Els vídeos estan adquirint una importància cabdal en la comunicació actual. Per tant, és gairebé imprescindible l’ús de continguts audiovisuals i de bones imatges per atrapar lectors i lectores i dur-les a l'acció i completar allò es pretén transmetre. Unir-ho amb un text ben redactat és una de les millors combinacions per assolir els objectius.

Treballar la capçalera

La capçalera és el primer impacte que les persones veuen en rebre el butlletí. Fer que en mirar-lo es relacioni directament amb l’entitat és un repte que cal assolir. Per això, és imprescindible treballar molt aquesta secció i, sobretot, fer que sigui única i reconeixible. Una bona impressió d’inici és un bon argument perquè no s'elimini directament.

Analitzar els resultats

L’anàlisi de les dades i de les estadístiques és la millor manera de seguir creixent i avançant. Poder discernir els assumptes de major èxit o els continguts on han fet clic la majoria de subscriptors/es permet tenir una major eficiència i efectivitat a l’hora de transmetre allò que, d’alguna manera, els receptors i receptores volen llegir.

Ser regular

La regularitat també és un element clau a l’hora de tenir èxit amb els butlletins. No importa tant cada quin període de temps s’envia, sinó el moment en què es fa. És a dir, pot ser setmanal, quinzenal, mensual o trimestral. Però quan s’ha pres aquesta decisió, l’enviament ha de ser sempre el mateix dia, sigui cada dimarts, el 2n dijous de cada mes o el primer dia de cada trimestre, per exemple.