Bones pràctiques d’inclusió social en sensibilització social

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Aaron Lee
Els plans locals d'inclusió social (PLIS) esdevenen eines de planificació estratègica. Font: Aaron Lee
 Font: Josh Apple
La voluntat del Departament de Drets Socials és difondre actuacions considerades com a bones pràctiques. Font: Josh Appel

Bones pràctiques d’inclusió social en sensibilització social

F Pere Tarrés
Resum: 

Es pretén que els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en aquesta matèria.

Els plans locals d'inclusió social (PLIS) esdevenen eines de planificació estratègica que tenen per objectiu minimitzar els factors de risc i potenciar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió. La voluntat del Departament de Drets Socials és difondre actuacions considerades com a bones pràctiques segons uns criteris tècnics preestablerts. D’aquesta manera, es pretén que els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en matèria d'inclusió social.

A continuació, se’n mostra un recull en sensibilització social.

Programa de prevenció i atenció a la Mutilació Genital Femenina (MGF)

Ens local: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àmbit territorial: Municipal

Col·lectiu destinatari: Nenes i dones de països en què es practica la MGF i professionals dels àmbits social, de la salut i educatiu.

Objectius:

 • Dissenyar de forma intersectorial el programa de prevenció i atenció de la MGF a SCG, i els projectes concrets que se'n puguin derivar.
 • Identificar les zones prioritàries d’intervenció i impulsar-hi projectes concrets.
 • Formar i sensibilitzar els i les professionals de l’àmbit de la salut, els serveis socials i l’educació, de cara a millorar l’atenció i la prevenció de la MGF.
 • Acordar criteris d’intervenció i establir circuits de coordinació i de participació comunitària per a l’atenció i la prevenció de la MGF.

Fitxa

Fixa't, Cicle de Cinema Social

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Ciutadania en general, joves de 3r d'ESO de la comarca i professionals dels serveis i entitats relacionades amb la temàtica del cicle.

Objectius:

 • Provocar debat i reflexió al voltant de temes d'actualitat des d'una perspectiva crítica i social.
 • Fomentar l'interès per a la cooperació, la solidaritat, la integració, la cohesió social i la promoció dels drets humans.
 • Sensibilitzar sobre el respecte a la diferència, la inclusió i la convivència a través d'una activitat lúdica.
 • Promoure el coneixement d'altres realitats.
 • Crear nous espais d'interrelació i coneixement compartit.
 • Fomentar la participació d'entitats i de ciutadania en el desenvolupament del projecte.

Fitxa

Programa de sensibilització del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà

Ens local: Consell Comarcal del Berguedà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Ciutadania en general, joves de 3r d'ESO de la comarca i professionals dels serveis i entitats relacionades amb la temàtica del cicle.

Objectius:

 • Provocar debat i reflexió al voltant de temes d'actualitat des d'una perspectiva crítica i social.
 • Fomentar l'interès per a la cooperació, la solidaritat, la integració, la cohesió social i la promoció dels drets humans.
 • Sensibilitzar sobre el respecte a la diferència, la inclusió i la convivència a través d'una activitat lúdica.
 • Promoure el coneixement d'altres realitats.
 • Crear nous espais d'interrelació i coneixement compartit.
 • Fomentar la participació d'entitats i de ciutadania en el desenvolupament del projecte.

Fitxa

Setmana del Voluntariat Figueres - Alt Empordà

Ens local: Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Àmbit territorial: Comarcal

Col·lectiu destinatari: Població de la comarca

Objectius:

 • Millorar la visibilitat de les problemàtiques relacionades amb l'exclusió social a la comarca, i els serveis, recursos i dispositius existents al territori per tal d'atendre-les.

Fitxa