Bones pràctiques en la inserció laboral de dones víctimes de tràfic

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Priscilla du Preez
Hi forma part la Fundació Surt, entitat catalana que treballa per l'empoderament personal, econòmic, comunitari i sociopolític de les dones. Font: Proscilla du Preez
 Font: Christian Lue
El projecte facilita la integració de víctimes del tràfic amb fins d'explotació sexual a Itàlia, Grècia, Espanya i Romania. Font: Christian Lue

Bones pràctiques en la inserció laboral de dones víctimes de tràfic

F Pere Tarrés
Resum: 

Són fruit d’una trobada europea d’intercanvi d’experiències i de debats sobre les oportunitats i reptes, la provisió de serveis i l’atenció social.

El projecte ‘HEAL - enHancing rEcovery and integrAtion through networking, empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking’ té com a objectiu facilitar la integració de les dones nacionals de països extracomunitaris víctimes del tràfic amb fins d'explotació sexual a Itàlia, Grècia, Espanya i Romania. Aquesta es realitza a través d'un procés de recuperació en què hi participen diverses entitats d’àmbit europeu i comprèn tant la recuperació psicològica com l'adquisició d'habilitats relacionades amb l'ocupació.

Les bones pràctiques que es mostren en aquest recurs són fruit d’una trobada europea d’intercanvi d’experiències i de debats sobre les oportunitats i reptes per a la inserció en el mercat laboral, la provisió de serveis i l’atenció social a dones supervivents de tràfic. En el projecte hi forma part la Fundació Surt, entitat catalana que treballa per l'empoderament personal, econòmic, comunitari i sociopolític de les dones. Totes les conclusions d’aquesta trobada es poden consultar en aquest enllaç.

Suport individual

El suport individual a supervivents de tràfic serveix per definir els seus objectius d’integració en el mercat laboral, entre altres reptes del seu projecte vital, des d’un enfocament holístic. La integració al mercat laboral està basada en un model de competències que analitza les tasques desenvolupades per les dones al llarg de la seva trajectòria. N’és un exemple el Programa Rai de l’estat Espanyol.

Plataforma de treball en xarxa

Consisteix en una plataforma en la qual les persones s'inscriuen per rebre suport en l’àmbit laboral i registren la seva experiència professional i el seu nivell d'educació. D’aquesta manera,, si una empresa necessita contractar personal amb una formació específica, l’organització que gestiona la plataforma es posa directament contacte amb elles i presenta a les empreses les possibles candidatures. És el que du a terme la Plataforma Progress d'ACNUR, a Grècia.

Entrega de certificats

El programa és gestionat per dones que han sobreviscut al tràfic amb fins d’explotació sexual i està dirigit a persones que han passat pel mateix. Es tracta del lliurament de certificats d'habilitats i competències adquirides prèviament.

Formació en habilitats

‘Opportunities for Qualified Women in the EU’ té com a objectiu construir un protocol per afavorir un reconeixement més integral i inclusiu de les competències professionals i definir nous camins per a l’adquisició de competències transversals per a dones en risc d’exclusió. Ofereix una eina d'autoavaluació de competències toves en línia i una formació de 25 hores per al seu desenvolupament per a dones pertanyents a grups vulnerables.

Acompanyament i preparació

L’assistència directa a les dones extracomunitàries víctimes del tràfic permet aportar eines perquè elles puguin poder realitzar satisfactòriament entrevistes de treball, les ajudi en l’elaboració del seu currículum i els doni suport durant els dos primers mesos d'incorporació a l'ocupació. Aquest programa és una iniciativa de l’organització A21 de Grècia.

Intercanvi d’experiències

La iniciativa consisteix en el fet que les entitats que gestionen aquest tipus de programes intercanviïn visions, impressions i experiències amb les empreses que hagin contractat empleades estrangeres. L’objectiu és el de promoure els avantatges i preparar-se per als desafiaments que pot suposar a les organitzacions prendre aquest tipus de decisions.

Coneixement del marc jurídic

Resulta impensable que les empreses tinguin coneixement del marc jurídic existent en matèria de contractació de grups vulnerables. Per aquest motiu, les entitats han d’aportar les eines i recursos necessaris perquè això sigui possible i no resulti un inconvenient a l’hora de contactar persones d’aquest col·lectiu.

Identificació de la trajectòria professional

El Fòrum réfugies-Cosi és una organització sense ànim de lucre que compta amb professionals socials expertes en donar suport a persones refugiades i migrades. Acompanyen a les supervivents en l'accés al mercat laboral, proporcionant suport específic, en la identificació de les seves competències i habilitats i en la determinació de la seva trajectòria professional.