La gestió comunitària de les agressions masclistes a les organitzacions

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
 Font: Lucas Van Oort
El document fruit del procés d’aprenentatge de l’entitat i de la seva trajectòria amb organitzacions de tota mena. Font: Lucas van Oort
 Font: Womanizer
La realitat és que la vivència de les agressions és molt traumàtica per a les entitats. Font: Womanizer

La gestió comunitària de les agressions masclistes a les organitzacions

F Pere Tarrés
Resum: 

El recurs pretén explicar com passar d’un tractament individualitzat a un abordatge col·lectiu de la problemàtica.

Fil a l’agulla ha publicat el desembre de 2020 el ‘Manual per a la gestió de les agressions masclistes a les organitzacions’, un document fruit del procés d’aprenentatge de l’entitat i de la seva trajectòria amb organitzacions de tota mena per convertir-les en espais lliures d’agressions masclistes. El document és de gran interès i abasta eines i mecanismes per donar resposta a la problemàtica. No obstant això, aquest recurs fa referència a un dels apartats, dedicat concretament a les accions comunitàries en la gestió de les agressions a les organitzacions.

La realitat és que la vivència de les agressions és molt traumàtica per a les entitats. El ‘Manual per a la gestió de les agressions masclistes a les organitzacions’ pretén passar d’un tractament individualitzat de l'agressió a un abordatge col·lectiu de gestió de les agressions sexistes que tenen lloc a l'organització, tant si surten a la llum com si no. En l'abordatge comunitari de les agressions no té a veure amb les conductes concretes que ha tingut l'agressor, sinó que té a veure amb tots i cadascun dels homes cis que formen part de l'organització.

Els principis d’actuació

Resulta útil començar les intervencions duent a terme una sessió amb tota l’organització o, si més no, amb una part representativa, de tal manera que la trobada serveixi a l’entitat per clarificar els principis de l’actuació. Cal concretar amb quina perspectiva i amb quina ètica es proposa la intervenció perquè l’organització en tingui el coneixement adequat i sàpiga quin serà el pla d’acció a seguir.

En un moment inicial, aquesta primera sessió es pot realitzar mitjançant un espai mixt amb tot el grup d’agents que formen part de l’organització. A partir d’aquest instant, però, el manual proposa comptar amb espais separats. Per una banda, indrets amb homes cis i, per l’altra, un lloc per dones i persones amb altres identitats de gènere, trans i no binàries.

El treball amb els homes cis

L’única funció de les sessions amb homes cis a les organitzacions i entitats és la de donar els coneixements i les eines necessàries per aprendre a fer un bon ús dels seus privilegis, sent capaços de detectar i assumir les pròpies violències i de reparar els danys que causen. Es tracta de donar suport als homes cis per aprendre sobre privilegis, llegir, informar-se i buscar feedback de les persones properes que els puguin parlar del seu impacte.

El manual indica que aquesta feina no es pot fer en una única sessió. Com a mínim, en fan falta almenys dos i potser més, depenent del grau de negacionisme i del treball previ que s’hagi dut a terme. La intervenció no culminada, doncs, fins que el mateix grup i l’organització comencen a responsabilitzar-se i a pensar en possibles accions de futur. És a dir, quan s’entoma la responsabilitat i la intervenció externa és menys necessària.

El treball amb les dones, trans i lesbianes

Aquest col·lectiu no és qui ha de fer el treball principal en la prevenció i l’atenció de les violències a les organitzacions. Es poden dur a terme tasques amb les dones, trans i lesbianes, quan es vulguin abordar alguns temes específics, però la responsabilitat major en el canvi de cultura ha de recaure en els homes. Així i tot, pot tenir sentit fer alguna sessió per explorar com és la seva experiència amb els homes cis en l’organització en qüestió, i què necessiten les dones o persones amb altres identitats de gènere dels homes cis que en formen part.

De forma col·lectiva, les dones tenen molt a dir sobre la manera en què el masclisme afecta la seva manera de pertànyer a l’organització. Pot passar que en aquestes sessions hi hagi diferents perspectives entre les dones, fins i tot conflictes o danys a reparar. Quan això succeeix, es poden explorar i treballar aquests aspectes si així ho vol el grup, sempre sense perdre de vista que el focus de la intervenció és que elles siguin reparades i que l’organització creï espais que siguin més segurs per a aquests col·lectius.

El treball mixt amb tota l’organització

Una vegada realitzades les sessions, dur a terme una nova intervenció mixta tindrà sentit si s’han complert alguns dels següents requisits:

  1. Que el grup de dones vulgui.
  2. No cal que hi vagi tothom, hi va qui vol.
  3. Que les persones que ho faciliten o gestionen vegin que els homes estan preparats per assumir responsabilitat.

Si aquesta darrera condició no es compleix, és millor no fer de nou sessions mixtes perquè pot ser tornar a provocar certs traumes

En el cas que es decideixi fer una sessió conjunta, el tema central ha de ser la presa de responsabilitat dels homes cis. En aquest sentit, el manual remarca la importància de tenir en compte on acaba i on comença la responsabilitat del que passa a altres persones, i aquest pot ser un escull a tractar. Si un home té un impacte concret a l’organització, és possible que aquest impacte vingui a reforçar opressions històriques en les dones. Són conductes concretes que poden despertar un dolor que transcendeix el moment actual.

Hi haurà homes que voldran assumir la seva responsabilitat, però no el que han fet els seus avantpassats. La proposta és apostar per la generositat, és a dir, promoure una ètica que qüestioni que les responsabilitats comencen i existeixen tan sols amb relació a les conductes pròpies. S’ha de considerar, segons el manual, la possibilitat d’obrir-se a heretar la responsabilitat dels danys que s’han causat amb anterioritat. De fet, existeixen moltes experiències de processos de reparació protagonitzats per descendents de les persones que van cometre els fets.