Congrés d'Associacions de Barcelona, un espai de debat i reflexió

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas

Congrés d'Associacions de Barcelona, un espai de debat i reflexió

Resum: 

El passat 22 d’octubre es va donar el tret de sortida al 2n Congrés d’Associacions de Barcelona. Aquest esdeveniment, organitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), es desenvoluparà entre els mesos d’octubre i maig de 2011. Durant aquest període, totes les entitats de primer, segon i tercer nivell, les fundacions i la ciutadania de Barcelona interessades en reflexionar entorn al teixit associatiu i el seu enfortiment poden participar en els diferents debats que s’organitzen a nivell territorial i sectorial.

Contingut i finalitat

Enguany, el Congrés gira entorn a tres eixos i 10 ponències proposades per l’organització després d’un procés participatiu.

  1. Reconeixement del sector associatiu

2. El finançament del sector associatiu

3. Els espais i equipaments

Les reflexions i aportacions recollides en els debats organitzats seran la base per l’elaboració d’un document marc que traci les línies de treball i mesures de suport al teixit associatiu durant el període 2011-2015. Posteriorment, aquest document se sotmetrà a votació i els acords assolits en el procés congressual no només suposaran l’acte de cloenda del 2n Congrés d’Associacions de Barcelona al mes de maig de 2011, sinó que marcaran les línies d’actuació del moviment associatiu de la ciutat i de l’Ajuntament durant la propera legislatura.

Precedents del 2n Congrés i perspectives de futur

El CAB pretén consolidar aquest esdeveniment i realitzar un procés similar a aquest cada quatre anys. I és que del 1er Congrés d'Associacions de Barcelona, desenvolupat durant el juny de 2001 i el novembre de 2002, a aquest 2on han passat vuit anys. Algunes de les propostes que van sorgir en aquesta trobada, recollides al document "33 idees clau del Primer Congrés de les Associacions de Barcelona", continuen sent un repte tant per al sector associatiu i de voluntariat barceloní, com per al català. A continuació es detallen alguns d'aquests:

  • la coordinació i el treball en xarxa entre les entitats, amb l'administració pública i amb el teixit empresarial
  • la participació interna a les entitats
  • la dependència de les entitats entorn el finançament públic

Tot i així, en aquests vuit anys hi ha hagut un avenç en la millora i l'enfortiment del teixit associatiu de Barcelona. La pròpia creació del CAB i l'aprovació del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona són alguns exemples d'aquest avançament. Tanmateix, cal continuar treballant per a la construcció d'un sector fort, estable i amb reconeixement dels agents externs, però també dels interns.