10 coses que no sabies sobre el voluntariat als centres de salut

FCVS
Autor/a: 
Rubén Escobar
Les dades de l'estudi mostren que hi ha un desconeixement respecte a com gestionar programes de voluntariat als centres de salut. Font: Pxfuel
Les dades de l'estudi mostren que hi ha un desconeixement respecte a com gestionar programes de voluntariat als centres de salut. Font: Pxfuel
S'han consultat 234 centres a tot Catalunya, dels quals només 1 de cada 10 té un programa de voluntariat. Font: Piqsels
S'han consultat 234 centres a tot Catalunya, dels quals només 1 de cada 10 té un programa de voluntariat. Font: Piqsels

10 coses que no sabies sobre el voluntariat als centres de salut

Autor/a: 
Rubén Escobar
FCVS

Resum: 

Un estudi conjunt realitzat entre Voluntaris.cat i l’Observatori del Tercer Sector radiografia l’estat del voluntariat social en els centres de salut de Catalunya.

Un dibuix actualitzat i rigorós del voluntariat hospitalari i sociosanitari a Catalunya. Aquest és el principal resultat de la recerca ‘Voluntariat en els centres de salut de la xarxa pública catalana’, un estudi dut a terme entre la Federació Catalana de Voluntariat Social i l’Observatori del Tercer Sector amb l’objectiu de sumar coneixement i aconseguir dades quantitatives i qualitatives que permetin a les entitats i als centres de salut la millora de la feina d’acompanyament i de gestió del voluntariat.

En aquest llistat, es recullen els principals punts de la recerca a tall de resum. L’enquesta s’ha realitzat a centres adherits a la xarxa pública sanitària, amb una recollida de dades des de gener fins a maig del 2019. Amb 131 respostes, el 55% dels centres són centres d’atenció primària i el 28% són hospitals. Ja coneixies les dades més destacades d’aquesta investigació pionera?

1. El 94% dels hospitals tenen programes de voluntariat, per només el 14% en el cas dels CAPs

Una de les principals conclusions és que el 94% dels hospitals de Catalunya tenen programes de voluntariat, davant del 14% dels centres d’atenció primària. En total al territori existeixen 558 centres, dels quals s’han analitzat els Centres d’Atenció Primària (CAP) i els Centres d’Urgència d’Atenció Primària (CUAP) per a la realització d’aquesta recerca. Els territoris que han superat el 15% són Ponent, comarques gironines i àmbit metropolità. Per contra, les comarques amb menys programes de voluntariat als centres són el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

2. Un de cada tres centres va iniciar la seva activitat voluntària en els darrers 8 anys

Es tracta d’un tipus de voluntariat força recent, encara en creixement i probablement amb la necessitat d’un acompanyament que permeti la seva implementació de manera adient. El més habitual és que les persones voluntàries provinguin d’entitats de voluntariat relacionades amb malalties i atenció a les famílies. El moment d’inici apunta abans de 1980, sobretot en hospitals amb tradició religiosa.

3. Els equips, entre 21 i 50 persones voluntàries

El nombre de persones que formen els equips de voluntariat varia en funció del tipus de centre i de la seva grandària. Els més habituals són els centres que tenen entre 21 i 50 persones voluntàries. Per darrere d’aquest tipus de centre, hi ha els que tenen més de 100 persones i els que tenen fins a 10. Gairebé en la meitat dels casos, hi ha una relació amb les entitats per la gestió del voluntariat.

4. El voluntariat en l’àmbit de la salut, més compromès que puntual

El voluntariat dins dels centres de salut ofereix els seus serveis de manera continuada en el 74% dels casos. Només el 26% fa voluntariat de manera puntual. Curiosament, són els treballadors/es socials i el personal d’atenció al ciutadà qui impulsen més col·laboracions amb les entitats, per davant de les direccions del centre i de la coordinació de voluntariat del mateix centre.

5. L’acompanyament és la tasca més habitual

Les persones voluntàries realitzen dos tipus de tasques principals als centres de salut: l’acompanyament a persones i l’acompanyament a visites mèdiques, proves i tràmits. Tot seguit, la tasca que realitzen la majoria de persones voluntàries és la dinamització d’espais i tasques més lúdiques. Per últim, queden el suport emocional i accions de sensibilització.

6. El voluntariat suposa una millora de la qualitat assistencial

Entre els múltiples aspectes positius que té el voluntariat en l’entorn de les persones voluntàries, destaca una millora de la qualitat assistencial. En menor mesura, també es valora positivament la contribució a espais de respir, al suport a la persona cuidadora i a la disminució de l’estrès. Com aspecte a millorar, s’apunta a la manca d’informació sobre el rol del voluntariat i al sentiment d’invasió d’intimitat, amb un percentatge molt baix.

7. Falten recursos econòmics als centres per gestionar el voluntariat

Potser aquesta sí que se sabia. Els centres mèdics també tenen problemes econòmics de recursos per a la gestió i promoció del voluntariat. Només 1 de cada 3 centres disposa d’una partida econòmica per a la gestió de programes del voluntariat, però el 64% no en té cap.

8. El web és el rei per donar visibilitat al voluntariat

Segons els resultats de l’enquesta, el 70% dels centres afirma disposar d’un espai per donar visibilitat al voluntariat. De manera habitual, la informació es difon a través del web, i amb menys freqüència, a través d’altres canals com les xarxes socials, els butlletins, etc. Alguns centres han expressat l’existència d’altres espais de visibilitat més físics com són les revistes, la cartelleria, etc.

9. Repte de futur: més comunicació entre l’equip sanitari i l’equip voluntari

Els resultats apunten que la millora de la comunicació entre el personal sanitari i l’equip voluntari es concep com una qüestió prioritària per millorar la qualitat i eficàcia del voluntariat. Altres millors serien la difusió del servei de voluntariat entre les persones usuàries del centre, la inclusió dels programes de voluntariat com un objecte estratègic del centre o la inclusió de les persones voluntàries en el funcionament del centre.

10. Principal dificultat: el desconeixement de com gestionar el voluntariat

El 79% dels centres no compten amb programes de voluntariat. En aquest sentit, abans de buscar solucions, un dels principals problemes és el desconeixement dels centres de com gestionar un programa de voluntariat. Precisament, el motiu principal que manifesten els hospitals per l’abandonament de programes de voluntariat és el poc coneixement que tenen per poder dur-los a terme.

Afegeix un comentari nou