6 guies per desmuntar l’odi

Fundació Autònoma Solidària
 Font: SOS Racisme
'Pareu de parar-me' és una guia publicada per SOS Racisme que tracta com fer front i denunciar les identificacions policials per perfil ètnic. Foto: SOS Racisme
 Font: SOS Racisme
Entitats i institucions segueixen treballant per eradicar aquestes actituds. Foto: SOS Racisme

6 guies per desmuntar l’odi

Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Entitats i institucions treballen en l’elaboració i publicació de documents per fer front a actituds de xenofòbia i racisme.

L’Institut d’Estudis Catalans defineix xenofòbia com “odi als estrangers”. No hi ha dubtes del significat d’aquest tipus d’actitud, com tampoc n’hi ha de la seva presència en la nostra societat en ple segle XXI. Per aquest motiu, entitats i institucions segueixen treballant per eradicar, definitivament, aquesta xacra. Una forma de fer-ho és també amb l’elaboració de documents que posin per escrit com fer front a aquesta problemàtica des de diverses perspectives, com els que es mostren a continuació.

Pareu de parar-me

Publicada el 2018 per l’entitat SOS Racisme, aquesta guia tracta com fer front i denunciar les identificacions policials per perfil ètnic. El document, amb infografies i explicacions gràfiques, ofereix recursos perquè tant les persones que siguin obligades a identificar-se a causa de la seva aparença física com aquelles que siguin testimoni d’aquesta situació sàpiguen com protegir-se, intervenir-hi i denunciar-ho.

Guia de serveis d’assistència en situacions de discriminació

En el marc del projecte ‘Stop Racisme’, l’Ajuntament de Palma de Mallorca va presentar l’any 2017 aquesta guia, amb els objectius de detectar els casos de racisme i xenofòbia que es produeixen en qualsevol àmbit, atendre de forma efectiva a les persones víctimes de racisme i xenofòbia, i sensibilitzar a la ciutadania per avançar cap a una societat intercultural que respongui als reptes de la diversitat d’una forma dialogant, constructiva i inclusiva.

‘Guía temática: Interculturalidad, racismo y xenofobia’

El 2016, L’Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) publicava aquesta guia temàtica sobre interculturalitat, racisme i xenofòbia, per dotar d’eines per a l’exercici dels drets individuals i col·lectius, de desnaturalitzar idees i pràctiques discriminatòries, i acompanyar la societat en un procés continu d’inclusió que parteix des del respecte. S’hi tracten temàtiques com la condició social, l’aspecte físic, la nacionalitat, les creences religioses, la identitat de gènere o l’orientació sexual.

‘Guia del antirracismo: No discriminación y combate del racismo y la xenofobia’

Aquesta guia de 2015, promoguda per l’Associació Salut i Família, compta amb propostes d’actuació que pretenen despertar la sensibilitat i la consciència en relació al racisme. Va dirigida a totes les persones individuals, organitzacions de participació ciutadana i entitats socials i culturals que són conscients de la importància d’apropar-se i comprendre la diversitat cultural en el seu entorn.

‘Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas’

Oberaxe, ‘Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia’ va publicar l’any 2015 aquest manual en què es descriuen els motius i raons que fan possible encara l’existència de la xenofòbia, el racisme i altres formes connexes d’intolerància. El document recull el diagnòstic de la situació de la població migrant, el marc normatiu i estratègies de prevenció i sensibilització en els centres educatius.

Guia de llenguatge inclusiu: immigració, racisme i xenofòbia

L’any 2013, la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, publicava aquesta guia amb l’objectiu que els mitjans de comunicació contribuïssin a integrar la diversitat de la societat catalana mitjançant un llenguatge inclusiu. Les recomanacions procuren que els termes emprats tinguin en compte com les persones volen ser anomenades, fugir de determinades paraules i expressions amb connotacions i evitar certes associacions.

Afegeix un comentari nou