7 mesures prioritàries per lluitar contra l’aïllament i la solitud de la gent gran

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Dani Gallart
Amics de la Gent Gran ha publicat un seguit de propostes i mesures amb l’objectiu de garantir els drets de les persones grans. Font: Amics de la Gent Gran. Font: Font: Amics de la Gent Gran.
Amics de la Gent Gran ha publicat un seguit de propostes i mesures amb l’objectiu de garantir els drets de les persones grans. Font: Amics de la Gent Gran.
A dia d’avui, les persones grans estan afectades pel tancament de biblioteques, centres cívics, casals de gent gran o llars de jubilats. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
A dia d’avui, les persones grans estan afectades pel tancament de biblioteques, centres cívics, casals de gent gran o llars de jubilats. Font: Unsplash.

7 mesures prioritàries per lluitar contra l’aïllament i la solitud de la gent gran

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector

Resum: 

Amics de la Gent Gran ha elaborat un seguit de recomanacions perquè les formacions polítiques puguin incloure propostes de millora per al col·lectiu.

De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran aquest proper 14 de febrer, i degut a la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19, Amics de la Gent Gran ha publicat un seguit de propostes i mesures amb l’objectiu de garantir els drets de les persones grans i assegurar que es cobreixen les seves necessitats.

“Abans de la pandèmia aquestes mesures ja eren necessàries. Ara, són imprescindibles per lluitar contra la soledat i l’aïllament de les persones grans”, alerta Albert Quiles, director de l’entitat.

Aquestes recomanacions són pautes de canvi i millora adreçades a tots els partits polítics que aquests dies han d’explicar a la ciutadania els seus programes electorals. D’aquesta manera, es pretén que es tingui present la urgent necessitat d’aplicar canvis i millores en diversos àmbits, amb mesures que han de contribuir a evitar que es tornin a repetir les situacions viscudes els darrers mesos per les persones grans, tant en els domicilis com en els centres residencials.

“Demanem un pacte transversal que pugui ser assumit per tots els grups parlamentaris. Un pacte que han fet altres països com França, amb el moviment nacional Mona Lisa, que permet una interlocució amb les diferents administracions i que dona veu a la ciutadania i les entitats per lluitar contra la soledat no desitjada i l’aïllament”, assenyala Quiles.

Conseqüències de la pandèmia

Durant aquesta crisi sanitària, les persones grans han estat al centre d’atenció, per l’impacte del virus en el col·lectiu i pels prejudicis i estigmes associats. S’han produït situacions de vulneració de drets, amb mesures que els hi ha afectat de forma directa sense tenir en compte les seves necessitats ni la seva opinió i, en alguns casos, fins i tot sense informar-les.

Han patit discursos i mesures edatistes que les han discriminant per la seva edat, i s’ha tendit a projectar una imatge del col·lectiu que no es correspon amb la seva diversitat. A més, la pandèmia ha fet aflorar la tensió existent que ja es vivia des del sistema de cures i atenció a les persones grans, amb una atenció que no ha pogut cobrir les seves necessitats.

7 propostes per revertir la situació

Degut al context, des d’Amics de la Gent Gran demanen un seguit de mesures perquè els partits polítics puguin exposar a la ciutadania les seves propostes envers la gent gran pels propers quatre anys.

  1. Garantir el compliment dels drets fonamentals de les persones grans en igualtat d’oportunitats que la resta de la població. L’entitat considera que es pot garantir la igualtat d’oportunitats promovent l’autonomia i la participació activa de les persones en els processos de presa de decisió, sempre tenint en compte la seva diversitat física i psíquica.
  2. Assegurar el dret de les persones grans a la participació social i comunitària en igualtat de condicions que la resta de la població. A dia d’avui, les persones grans estan afectades pel tancament de biblioteques, casals de gent gran o llars de jubilats. "Abans podien socialitzar amb espais com centres cívics, però ara la majoria d'aquests llocs continuen tancats", apunta Quiles. Per aquest motiu, es demana que s’ofereixin alternatives que promoguin espais de trobada i socialització per a la gent gran, tot establint les mesures de seguretat i de prevenció necessàries.
  3. Revisar el model de cures de llarga durada i consolidar la implantació dels principis del model d’atenció centrada en la persona. Es vol apostar per fer possible que les residències siguin llars on les persones grans puguin desenvolupar el seu projecte vital, independentment del seu estat de salut.
  4. Supervisar, per part de l’Administració, les condicions dels centres residencials. L’entitat considera fonamental la suficiència de professionals que garanteixin unes condicions residencials dignes per a la gent gran, des del punt de vista de la salut, entenent-la com a salut física, emocional i relacional.
  5. Establir mesures que promoguin la qualitat de vida, la seguretat i el benestar de la gent gran posant l’accent en totes les xarxes de proximitat, d’assistència primària i de serveis bàsics. Es demana la interlocució continuada amb l’Administració per seguir teixint relacions comunitàries i seguir donant suport a les iniciatives ciutadanes, com les xarxes de suport veïnals.
  6. Escoltar les mesures recomanades per entitats, plataformes i consells de persones grans durant la pandèmia. La fundació fa la petició d’incorporar la veu de les persones grans, les famílies i les entitats que hi treballen per ajustar les accions i noves polítiques que es duguin a terme.
  7. Transformar la mirada que hi ha sobre la vellesa per tal de fer front a l’edatisme. Es considera necessari un treball transversal de reeducació social, posant l’accent en els actius i les capacitats de les persones grans, evitant els prejudicis i els estigmes presents en àmbits com l’educació, la cultura, la publicitat, el discurs mediàtic o el vocabulari que s’empra com a societat.

Acord contra la soledat i l’aïllament

Segons l’Enquesta Continua de Hogares (ECH 2019), a Catalunya hi ha un total de 786.000 persones que viuen soles. D’aquestes, 334.000 (el 42,2% del total) tenen 65 anys o més. Les persones expertes alerten que la vida en solitari continuarà creixent, tenint en compte que l'esperança de vida ha augmentat, que es produeixen més ruptures de parella abans de la jubilació, i que cada vegada hi ha més persones que arriben a l'última etapa de la vida en solteria o sense parella estable.

En conseqüència d’aquets fets, és probable que el risc de patir soledat entre la població major de 65 anys augmenti en la mateixa mesura. Per aquest motiu, Amics de la Gent Gran demana a tots els grups parlamentaris que es configurin al Parlament que es comprometin a un pacte transversal contra la soledat i l’aïllament.

L’entitat proposa la creació d’una secretaria tècnica que impulsi la dinamització de les entitats i moviments existents actualment, així com la cocreació d’estratègies envers la prevenció de la soledat no desitjada amb la societat civil i el desenvolupament de campanyes de sensibilització envers la soledat i l’aïllament.

També es demana la interlocució de les diferents administracions catalanes per garantir que no es produeixen situacions d’aïllament a Catalunya i el compromís dels serveis públics a desenvolupar mesures que possibilitin la prevenció de situacions d’aïllament.

Afegeix un comentari nou