ACAPPS subtitula més de 200 continguts audiovisuals en català per fer-los accessibles a persones amb sordesa

ACAPPS
Autor/a: 
ACAPPS
 Font: ACAPPS
Font: ACAPPS

ACAPPS subtitula més de 200 continguts audiovisuals en català per fer-los accessibles a persones amb sordesa

Autor/a: 
ACAPPS
ACAPPS

Resum: 

L’entitat ofereix el servei gratuïtament a empreses i organitzacions per promoure continguts inclusius a les xarxes socials.

La creació de continguts audiovisuals a xarxes socials és la comunicació cada vegada més utilitzada també per empreses i organitzacions, sovint en formats de curta durada per arribar al seu públic. Però, de nou i sovint sense ser-ne conscients, és una comunicació no apta per a tothom: les persones amb sordesa no poden accedir ni compartir la majoria d’aquests continguts ja que no estan subtitulats. De fet, segons un informe de l’Observatori d’Accessibilitat i Comunicació Oral de la Federació ACAPPS, dels usos d’audiovisuals al canal de YouTube per recursos d’àmbit laboral, més del 80% no estan subtitulats.

Per pal·liar aquesta situació, l'Associació Catalana de Persones i Famílies amb Sordesa (ACAPPS), gràcies al suport del Departament de Cultura, ofereix la subtitulació en català de continguts audiovisuals per a organitzacions i empreses. Això sí, cal generar una consciència social diària, autèntica i efectiva de la necessitat dels subtítols en els continguts audiovisuals per garantir el dret a la informació de les persones amb sordesa i evitar-ne l’exclusió. L’entitat recorda també que, amb el Codi d’Accessibilitat ja vigent, la subtitulació és una mesura d’accessibilitat comunicativa a complir per evitar situacions de discriminació en l’accés als continguts.

Una campanya per la subtitulació en català

ACAPPS, a través de la seva campanya #AraSubtitulacióEnCatalà fa visible el seu objectiu: “Volem que els materials audiovisuals de les empreses i entitats siguin accessibles i no excloguin les persones amb discapacitat auditiva: la subtitulació és la mesura d’accessibilitat universal a tot el col·lectiu de persones amb sordesa”, explica Laia Sullastres, directora de l’associació ACAPPS.

Les úniques condicions per poder accedir al servei de subtitulació en català d’audiovisuals són que els continguts siguin públics, en català i amb una durada màxima de 15 minuts.

A més, ACAPPS, a través del seu servei propi d’Accessibilitat a la Comunicació, fa vint anys que ofereix la subtitulació en directe de tot tipus d’actes públics i privats i, des de fa tres anys, també de continguts audiovisuals en diferit.

Afegeix un comentari nou