Andreu Garcia: "Les experiències de la nostra tasca ens empenyen a continuar innovant"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Meri Mir
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM
L'ACUDAM, entitat de referència per a l'acompanyament a persones amb diversitat funcional del Pla d'Urgell Font: ACUDAM

Andreu Garcia: "Les experiències de la nostra tasca ens empenyen a continuar innovant"

Autor/a: 
Meri Mir
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L'ACUDAM, una entitat que ofereix serveis i suports per al desenvolupament autònom i de qualitat de persones amb discapacitat intel•lectual al Pla d’Urgell, explica la seva tasca.

L'ACUDAM s'ha consolidat com una entitat referent en l'àmbit social a la comarca del Pla d'Urgell. Fundada el 1975 per famílies que buscaven serveis per a persones amb diversitat funcional, l'ACUDAM té una missió clara: proporcionar suport integral per al desenvolupament d'una vida de qualitat i autonomia. Amb un plantejament d'atenció centrada en la persona, l'entitat s'ha guanyat reconeixement, incloent la Creu de Sant Jordi (2003). Andreu Garcia, responsable de comunicació de l'entitat, presenta l'entitat.

L'ACUDAM ha esdevingut una de les entitats socials referents del territori que duu a terme la seva tasca en el marc del model 'd'Atenció Centrada en la Persona'.

 • Què és l’ACUDAM i qui el conforma? Quina és la vostra filosofia?

Som una entitat sense ànim de lucre i d'utilitat pública que es va crear l'any 1975 per iniciativa de mares, pares i famílies de persones amb discapacitat intel·lectual del territori (Pla d’Urgell i rodalia). La nostra missió és proporcionar els serveis i els suports necessaris perquè cadascuna de les persones amb capacitats diferents pugui desenvolupar una vida de qualitat i la més autònoma possible. És també part de la nostra missió donar suport a totes les famílies de les persones ateses.

ACUDAM ha esdevingut una de les entitats socials referents del territori que duu a terme la seva tasca en el marc del model 'd'Atenció Centrada en la Persona'. Una metodologia d'intervenció que es basa a assegurar que cada persona atesa disposi d'un programa centrat en els seus interessos/desitjos donant-li els suports que requereixi per aconseguir-los. La nostra tasca social ha estat reconeguda i guardonada ja fa uns anys amb la Creu de Sant Jordi (2003).

A principis de la dècada dels 70 els serveis dirigits a les persones amb discapacitat intel·lectual eren limitats, a Mollerussa, inexistents.

 • Com comença el projecte? Com detecteu la necessitat d’una entitat com la vostra a Mollerussa?

Hem de pensar que a principis de la dècada dels 70 els serveis dirigits a les persones amb discapacitat intel·lectual eren limitats, amb una baixa professionalització i amb poca oferta, i a Mollerussa, inexistents. Aquest grup de pares i mares tenien la voluntat de poder oferir uns serveis adequats a les necessitats dels seus fills i que formessin part de la comunitat.

A poc a poc es van anar agrupant i es van constituir com associació. Van visitar centres d’arreu de Catalunya per conèixer altres realitats i metodologies de treball, les quals van establir les primeres passes a fer com entitat, per anar de mica en mica perfilant el projecte.

 • Com és l’organització interna?

El nostre màxim òrgan és l’assemblea, la qual designa a la Junta Directiva (majoritàriament familiars) la direcció de l’organització. La Junta nomena una gerència que és la part directiva, tècnica i executiva de l’entitat. La junta i la gerència treballen coordinadament per tal d’assolir els objectius estratègics acordats.

Pel que fa a l’organització tècnica, ens estructurem en dues grans àrees: els Serveis d’Atenció a les Persones, i l’altra, la Comercial (on donem sortida als productes produïts al nostre Centre Especial de Treball (CET)). Cal explicar que tots els beneficis generats de la nostra activitat comercial es reverteixen a l’entitat per seguir en coherència amb naturalesa de l’organització. Nosaltres participem i generem de l’anomenada economia social.

 • Quins serveis oferiu?

Disposem de tres serveis principals: Serveis d'Habitatges (residencials), Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i d'un CET oferint així un gran ventall de serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental. Mitjançant els diferents serveis, projectes i programes el que pretenem és oferir una atenció integral per donar resposta a les necessitats de les persones que participen dels serveis de l’organització i les seves famílies.

Com hem dit anteriorment, tenim tres serveis principals que estan complementats per d’altres que ens permeten oferir aquesta atenció integral en benefici de les persones. Aquests altres serveis són: servei de cuina i menjador, comunicació, esport i lleure, mèdic, psicològic, psiquiàtric, pedagògic, fisioteràpia i rehabilitació, treball social i transport.

 • Quants usuaris es beneficien del vostre servei?

Actualment, unes 162 persones amb discapacitat intel·lectual i/o salut mental i les seves famílies es beneficien dels serveis de l’ACUDAM.

 • De quins recursos tant econòmics com humans disposeu? D’on els traieu?

Pel que fa als ingressos generals o principals, per una part, provenen dels concerts econòmics amb el Departament de Drets Socials (en relació amb la prestació dels serveis que formen part de la cartera de serveis socials). Per l'altra, de la venda dels productes del nostre CET (on elaborem cortines, mosquiteres, termoconformats per al sector de la fruita i les hortalisses i també disposem d'una secció de manipulats per a terceres empreses).

 • Teniu relació amb altres associacions com la vostra?

Sí, formem part i treballem conjuntament amb la Federació ALLEM, la qual agrupa a 17 entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida.

També participem de Dincat, federació d’entitats sense ànim de lucre que vetllen per la defensa, i l’exercici ple dels drets, de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies a Catalunya. Agrupa a més de 300 entitats que atenen a 31.000 persones.

 • Creieu que falten serveis com el vostre a Ponent?

Organitzacions com la nostra no, hi ha tot un seguit d'entitats que presten serveis a cada comarca en relació amb el col·lectiu que atenem, treballem de forma coordinada i conjunta amb les entitats d'ALLEM, que com hem dit, és la Federació que ens aglutina al territori.

 • Què us aporta la vostra tasca a vosaltres? I a les persones usuàries?

Als professionals que ens dediquem a acompanyar projecte de vida de persones amb discapacitat i/o salut mental, ens enriqueix molt el factor humà, les vivències i experiències que sorgeixen de la nostra tasca ens reafirmen i ens empenyen a continuar innovant, a desenvolupar nous projectes i metodologies encaminades totes elles a millorar la qualitat de vida de les persones.

 • Finalment, per què Acudam? D’on surt el nom?

ACUDAM és l’acrònim d’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid. És el nom en què es va constituir l’entitat. Amb els pas dels anys els conceptes, nomenclatures i terminologies evolucionen, nosaltres també ho hem fet, actualment, el nom i referències que des de ja fa anys utilitzem i projectem, és ACUDAM.

La jornada que organitzem el pròxim 24 de novembre, una fantàstica jornada online de sensibilització vers les persones amb discapacitat.

 • Alguna anècdota o alguna cosa més que vulgueu afegir:

Volem aprofitar aquest espai per fer d’altaveu sobre la jornada que organitzem el pròxim 24 de novembre, una fantàstica jornada online de sensibilització vers les persones amb discapacitat, dirigida a l'alumnat d'ESO, Batxillerat, FP i universitari i que podeu conèixer a la nostra pàgina web.

Afegeix un comentari nou