Antoni Salvà: "'Aptitude' vol ajudar a crear un ecosistema que promogui l’envelliment saludable"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Antoni Salvà, Director de la Fundació Salut i Envelliment UAB Font: Fundació Salut i Envelliment UAB
Antoni Salvà, Director de la Fundació Salut i Envelliment UAB Font: Fundació Salut i Envelliment UAB
Biomed a Navarra Font: Fundació Salut i Envelliment UAB
Biomed a Navarra Font: Fundació Salut i Envelliment UAB
Biomed a Navarra Font: Fundació Salut i Envelliment UAB
Biomed a Navarra Font: Fundació Salut i Envelliment UAB

Antoni Salvà: "'Aptitude' vol ajudar a crear un ecosistema que promogui l’envelliment saludable"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Entrevistem l'Antoni Salvà, Director de la Fundació Salut i Envelliment UAB sobre el projecte 'Aptitude'.

Per a què es crea el projecte 'Aptitude'?

Per desenvolupar a un i a altre costat dels Pirineus accions per prevenir la dependència de les persones grans i promoure l’envelliment saludable.

Aquest projecte vol ajudar a crear una xarxa que afavoreixi la creació de vincles entre els professionals que treballen en l'àmbit de l'envelliment i la gent gran, professionals de la salut, dels serveis socials, dels recursos comunitaris, científics, autoritats regionals, industrials , empresaris, polítics, associacions d'usuaris, persones grans voluntàries, etc.

En el projecte 'Aptitude' hi participa Occitània a França, Andorra, Navarra i Catalunya. A Catalunya s’han establert 5 territoris pilot per desplegar el projecte: L’alt Urgell, El Ripollès, El Baix Ebre i els ciutats de Reus i Badalona. El projecte es fa amb la col·laboració del Departament de Salut, el Catsalut i el departament de Treball, Benestar Social i Família.

Com ajudeu a la gent gran en situació de vulnerabilitat?

El projecte 'Aptitude' ajudarà a desplegar l’estratègia del Departament de Salut per identificar persones grans fràgils, diagnosticar la situació de fragilitat i les seves causes i oferir el tractament multidisciplinari adequat per reduir el risc de desenvolupar dependència.

La Xarxa 'Aptitude' impulsa les accions en els territoris pilot i coordina les actuacions a través d’un equip multidisciplinar referent a cada territori i un equip operatiu també a cada un dels 5 territoris pilot.

'Aptitude' també vol afavorir la formació i la innovació en gerontologia.

Quin ventall de recursos/serveis poseu al seu abast?

'Aptitude' treballa amb els recursos de les xarxes públiques de salut, primària i de geriatria, i socials així com amb els recursos comunitaris existents. Concretament 'Aptitude' oferirà:

  • Formació bàsica a tots els professionals implicats sobre la prevenció de la dependència en les persones grans i el concepte de fragilitat.
  • El disseny d’una intervenció grupal multi component que inclou exercici físic, alimentació saludable i aspectes psicosocials i emocionals per oferir a les persones en situació de fragilitat.
  • Formació per participar com a dinamitzadors del taller d’intervenció multi component.
  • Participació en un programa de recerca per analitzar l’estratègia ICOPE de la OMS per promoure la detecció precoç i la intervenció de la pèrdua de capacitat intrínseca i funcional en les persones grans.
  • L’impuls i la coordinació de la xarxa de professionals implicats.

Quina és la situació actual en què es troba el projecte?

S’han creat els equips referents a cada un dels 5 territoris i també els equips operatius formats per entre 50 i 100 professionals a cada un d’ells. S’ha dissenyat la intervenció multicomponent, i s’ha participat en els grups de treball del Departament de Salut per tancar la proposta per al cribratge i el diagnòstic de les situacions de fragilitat en la pràctica clínica.

Aquest mes començarà la prova pilot de la formació dels dinamitzadors i de la pròpia intervenció multi component. Esperem que a finals del primer trimestre del 2020 s’hagi completat la fase de formació dels professionals i que el segon trimestre del 2020 es podrà iniciar la aplicació de tot el programa a la pràctica clínica. Esperem començar el projecte de recerca ICOPE en les mateixes dates.

Quines són les expectatives de futur?

Aquest projecte vol ser eminentment pràctic. Volem ajudar a millorar la prevenció dels problemes de mobilitat i en general prevenir o tractar la pèrdua de funció (la capacitat per desenvolupar les activitats de la vida diària de manera autònoma) amb el desplegament d’una estratègia de detecció de persones grans en situacions de fragilitat a la comunitat i el seu tractament pels equips de salut i socials.

Tanmateix 'Aptitude' vol ajudar a crear un ecosistema que promogui l’envelliment saludable a través de la sensibilització i la coordinació de tots els agents implicats. També volem contribuir a la recerca i la innovació amb els mateixos objectius i alineats amb les iniciatives de la OMS.

Afegeix un comentari nou