Augmenta la pobresa infantil a Europa

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Augmenta la pobresa infantil a Europa

Resum: 

El darrer informe trimestral sobre ocupació i situació social de la Comissió Europea alerta sobre les males perspectives que tenen els joves europeus i sobre l’augment de la pobresa infantil.

La Comissió Europea va donar a conèixer el passat 28 de setembre l’informe sobre ocupació i situació social del segon trimestre de 2012 que revela que l’atur a Europa ha seguit augmentant fins al màxim històric de 25,3 milions de persones.

Quant a les taxes d’atur dels diferents països de la UE, es detecten diferències molt notables. Així, la diferència entre la taxa d’atur més baixa i la més alta de la UE és de més de 20 punts percentuals, els que separen el 4,5% d’atur austríac del 25,1% d’atur registrat a Espanya.

Segons l’informe, un dels aspectes més preocupants és el de l’atur juvenil que, el passat mes de juliol, va arribar al 22,5%. Els joves s’enfronten, a més, a una manca de perspectives que pot abocar-los a l’atur de llarga durada. Per això la Comissió es compromet a publicar, abans no acabi l’any, dues iniciatives:

  • Una proposta de garantia pels joves de trobar feina, continuar la seva educació o seguir un curs de formació dins dels quatre mesos posteriors a la sortida de l’escola.
  • Una proposta de Marc de qualitat per als períodes de pràctiques.

D’altra banda, es detecta que els ingressos bruts de les famílies han disminuït en dos terços entre els anys 2009 i 2011 tot i que, un cop més, amb diferències notables entre països. Els que han patit majors disminucions són Grècia (15,7%), Irlanda (9%) i Xipre, Lituània, Hongria i Espanya (més del 4%).

En l’extrem oposat, els països amb sistemes de protecció social i mercats de treball més resistents han seguit augmentant els ingressos globals malgrat la crisi. Aquest és el cas dels països nòrdics, Alemanya, Bèlgica, Eslovàquia i França. No obstant això, la crisi ha provocat un augment de la pobresa fins i tot en aquests països més sòlids.

En aquestes circumstàncies, l’estudi alerta que el drama de la pobresa infantil està arribat cada cop a un major nombre de llars. L’informe assenyala com a causa principal la combinació entre la manca d’ingressos per part dels pares i un suport insuficient a les llars amb infants.

La quantitat i l’eficàcia de la despesa social dedicada a la infància també varia molt entre els països de la Unió, essent Espanya és un dels països en què aquesta despesa està resultant menys eficaç.

El percentatge de risc de pobresa en infants va des del 10% de Dinamarca i Finlàndia a més del 20% a Espanya, Grècia, Bulgària, Portugal, Itàlia, Romania, entre d’altres.

Afegeix un comentari nou