Augmenten fins a 10.400 les famílies que necessiten beca completa de menjador

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Augmenten fins a 10.400 les famílies que necessiten beca completa de menjador

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Més de 74.000 famílies a Catalunya han necessitat aquest curs una beca menjador. Entre elles, més de 10.400 han hagut de cobrir el total del cost perquè les famílies no podien assumir-ne ni la meitat.

La Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, afirmava el setembre d'aquest curs que vora 59.500 infants residents a Catalunya necessitarien l'ajuda parcial per afrontar el 50% de la despesa del menjador escolar i que 9.500, degut a la seva situació d'extrema pobresa, veurien subvencionat el total del cost del menjador. En suma, doncs, al voltant de 69.000 famílies rebrien aquest curs una ajuda econòmica, ja fos total o parcial, per assumir la despesa de l'alimentació a l'escola. Ara, però, amb la posada en pràctica i atenent a la crua realitat, els números han hagut de canviar.

Ha augmentat el nombre de famílies que finalment requereixen a Catalunya d'una beca menjador. Com a mínim 74.000, i només en educació primària, n'han necessitat. La quantitat de beques parcials assignades ha resultat ser inferior. Finalment se n'han atorgat 55.876 a tot Catalunya (es preveia que arribarien a més de 59.000). Ara bé, el contrapunt a aquesta dada és que els 9.500 casos que es preveien en què l'Administració hauria de cobrir el 100% del menjador, han crescut fins a 10.484 (un 18,7% dels becats). En altres paraules, més de 10.000 famílies a Catalunya no poden assumir ni tres euros diaris per a cobrir la meitat de la despesa del menjador escolar.

A més, hi ha encara entre 8.000 i 12.000 infants a Catalunya que malgrat no complir els requisits per a rebre la beca, també necessiten ajuda. És per aquest motiu que el Departament de Benestar i Família permet als Consells Comarcals (qui atorguen les ajudes amb el finançament autonòmic) decidir els atorgaments de beques complementàries i per a situacions sobrevingudes. A més, quan els ajuntaments tramitin les beques 7.000 pendents, Benestar podrà determinar si cal ampliar la quantitat de 42,8 milions ara pressupostats per a les beques menjador.

El Baix Llobregat, la comarca amb més beques completes

"El nombre de beques completes, que només s'atorguen a infants en extrema pobresa, són un important indicador de l'extensió de la pobresa a diferents àrees", afirmava la periodista Maite Gutiérrez a La Vanguardia el passat 28 d'octubre.

Com a conseqüència de la densitat de població, la capital catalana i les comarques centrals són les àrees que han repartit més beques. Barcelona n'ha atorgat 15.203 de parcials i 4.008 de totals. El Vallès Occidental, 6.441 de parcials i 378 de totals. És el Baix Llobregat la comarca amb més infants que han necessitat un 100% de subvenció, concretament 1.460. A més, el Consell Comarcal tramita encara entre 900 i més de 1700 peticions de beca parcial.

Notícies relacionades

Més de 7.400 nens necessites ajudes per menjar a Catalunya

Més alumnes amb més necessitats, més beques menjador

Tret de sortida de la campanya gironina "A l'escola, un plat a taula"

Anna González: "L'objectiu no és només distribuir aliments, sinó diversificar productes per satisfer les necessitats individuals"

Comentaris

M'alegra conèixer aquest tipus d'iniciatives.

Afegeix un comentari nou