Daniela Idrovo: “L’espai Dinamo és un espai que ens aglutina per defensar l’habitatge cooperatiu”

Colectic
Autor/a: 
Xavi Aranda
La Fundació Dinamo treballa per a la promoció de l'habitatge cooperatiu. Imatge de la Fundació Dinamo.  Font: Fundació Dinamo
La Fundació Dinamo treballa per a la promoció de l'habitatge cooperatiu. Imatge de la Fundació Dinamo.
L'Espai Dinamo és l'espai per aglutinar totes les persones interessades en l'habitatge cooperatiu. Imatge de la Fundació Dinamo. Font: Fundació Dinamo
L'Espai Dinamo és l'espai per aglutinar totes les persones interessades en l'habitatge cooperatiu. Imatge de la Fundació Dinamo.

Daniela Idrovo: “L’espai Dinamo és un espai que ens aglutina per defensar l’habitatge cooperatiu”

Autor/a: 
Xavi Aranda
Colectic

Resum: 

La Fundació Dinamo treballa per la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’Espai Dinamo és l’espai on volen atraure a persones que se sentin atretes per aquest model d’habitatge.

Avui dijous, s'inaugurarà l’Espai Dinamo de la fundació que porta el mateix nom. Aquesta fundació és una entitat amb molts anys d’experiència en la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Per profunditzar una mica en aquest concepte i per conèixer una mica més el projecte Espai Dinamo, parlem amb la Daniela Idrovo Alvarado, responsable de comunicació i captació de fons de la Fundació Dinamo.

Què és la Fundació Dinamo?

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a l’habitatge, així com normalitzar la seva existència.

Treballem per fer que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui un model d’accés a l’habitatge de referència en l’àmbit de l’economia social i solidària, contribuint a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients. Fomentant la intercooperació i impulsant el treball en xarxa, per tal de construir de manera col·lectiva un model alternatiu d’habitatge no especulatiu, inclusiu i sostenible i de propietat col·lectiva.

Quins serveis oferiu?

Oferim diversos suports, com el tècnic i organitzatiu en desenvolupament de projecte d’habitatge cooperatiu i suport en el disseny i implantació de programes i accions per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu.

També ofereixen orientació en el disseny financer, ajuda en la difusió i formació i investigació en el camp de l’habitatge cooperatiu.

Promoveu la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. En què consisteix, exactament?

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una quota inicial i una quota d’ús mensual assequible.

Aquest model concep l’habitatge com a bé d’ús i no d’inversió i aposta per la seva desmercantilització en tant que dret fonamental. És un model col·lectiu impulsat per les futures persones usuàries que permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris. Un model que pot incidir en la transformació social amb l’impuls d’una economia solidària i sostenible que posa al centre el benestar i cura de les persones i el medi ambient.

En altres països, aquest model d'habitatge funciona bé. Com són aquestes experiències en altres indrets?

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús compta amb un llarg recorregut a diversos països: Dinamarca, Suècia, Alemanya o Uruguai compten amb experiències àmpliament consolidades, tot i que cadascuna d’elles presenten especificitats i recorreguts singulars.

Nosaltres hem seguit més de prop els models de l'Uruguai i Dinamarca. En l'Uruguai l’extensió del cooperativisme d’habitatge en règim d’ús és dona a partir de l’aprovació de la Llei nacional d’habitatge i avui les llars cooperatives representen més del 2,58% de les llars del país. A Dinamarca quasi el 30% dels habitatges forma part de dos models que provenen del cooperativisme i l’associacionisme: l’Andel i l’Almene, models amb un dilatat recorregut històric, un ampli reconeixement i una forta implantació en el conjunt del territori.

Quines experiències d'habitatge cooperatiu ja són una realitat a Catalunya?

Hi ha La Diversa que és l’adjudicatària d’una convocatòria impulsada per La Dinamo per a la cessió d’un edifici propietat de la fundació, en el marc del Programa d’habitatge cooperatiu Popular en règim d’ús. En tractar-se d’un edifici ja rehabilitat en el barri de la Bordeta, les aportacions inicials i quotes resultants del projecte són molt assequibles.

També hi ha Cal Cases, La Borda i Princesa 49.

Aquesta setmana presenteu l'Espai Dinamo. Què és?

És un espai propi de la Dinamo, per a aglutinar totes les persones i grups nous que se’ns aproximen, els grups que acompanyem i les entitats que estiguin disposades a impulsar i el model d’usuàries d’habitatge, sigui com a assessors, difusors, usuàries, donants, col·laboradors o patrocinadors.

És l’espai que ens aglutina per defensar el dret a un habitatge digne, en el qual necessitem les aportacions de totes, una participació activa i de proximitat per a estendre el model. És un espai en el qual generem una base social de suport i impuls als projectes, al model i a la fundació, on ens reunim per a escoltar-nos i aprendre i així generar noves estratègies que permetin a més persones i grups motriu consolidar-se i emprendre un projecte nou d’usuàries d’habitatge.

Afegeix un comentari nou