Disponible el diccionari en línea de Serveis Socials

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Disponible el diccionari en línea de Serveis Socials

Resum: 

El diccionari de Serveis Socials del Centre de Terminologia TERMCAT, que es va presentar el passat mes de novembre, ja disposa d’una versió en línea.

El diccionari de Serveis Socials és el primer diccionari que sistematitza la terminologia de l’àmbit dels serveis socials en català.

Recull actualment un total de 1061 termes tot i que es preveu que es vagi ampliant. En aquest sentit, els usuaris poden fer aportacions o comentaris mitjançant l’adreça electrònica dixit.dasc@gencat.cat i a través de la bústia de suggeriments del TERMCAT.

El diccionari inclou els termes més àmpliament acceptats entre els professionals dels serveis socials però també els nous termes introduïts en les darreres normatives legislatives com ara Llei contra la violència masclista o la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Per a cada terme, l’usuari trobarà la seva traducció al castellà -en ocasions també a l’anglès i francès- així com la seva definició i, sovint, algunes notes explicatives.

El diccionari en línia ens permet fer cerques tant en català com en castellà, de manera que pot funcionar també com a eina multilingüe per trobar traduccions de termes específics de l’àmbit dels serveis socials.

El diccionari, adreçat a professionals relacionats amb el món dels serveis socials, ha comptat per a la seva elaboració amb una cinquantena d’experts de l’àmbit dels serveis socials i tècnics del Centre de Terminologia TERMCAT.

Afegeix un comentari nou