Educació amb els infants, dret i eina per lluitar contra les desigualtats

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Educació amb els infants, dret i eina per lluitar contra les desigualtats

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

L'accés a l’educació és el dret dels infants que més d'arrel combat les desigualtats socials. El programa CROMA de la FAS actua, un any més, per garantir un dels drets bàsics de la infància.

L'accessibilitat sense discriminació a l'educació és un dret fonamental recollit a la Constitució de l'Estat espanyol i és, també, un dret humà internacionalment reconegut. Més enllà de les qüestions jurídiques, però, l'educació, no només en l’àmbit formal, sinó també en l’àmbit no reglat, esdevé una eina clau per lluitar contra les desigualtats socials, ja que aborda la qüestió des de l'arrel.

En aquesta línia actua el Programa socieducatiu de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), CROMA (Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia), que acompanya mitjançant voluntaris i voluntàries universitàries nens i nenes que, per circumstàncies socioculturals o familiars o per manca de competència lingüística en català, tenen dificultats per assolir els objectius escolars.

Tal i com explica la Coordinadora tècnica del Programa, Elsa Espinosa, "l'activitat se centra en oferir als nens i nenes els hàbits i els referents per a que compleixin amb la seva tasca escolar". Els tallers, però, explica, "també inclouen activitats cooperatives i d'ajuda mútua entre els infants per ajudar-los, a més de en un sentit escolar, també en l'àmbit de relacions humanes".

CROMA treballa, així, per crear una societat més cohesionada amb un doble objectiu: d'una banda, oferir als infants un suport educatiu i un referent diferent al que habitualment poden tenir. D'altra, contribuir en la formació de l’estudiantat universitari com a ciutadans actius i compromesos amb crear una societat diferent i millor.

És important, en aquest sentit, explica Elsa Espinosa, que "els voluntaris entenguin la responsabilitat que se’n deriva, ja que aquests infants compten amb ells i elles, amb la seva assistència i la seva implicació". D'aquí que des del Programa s'ofereixi a l'equip de voluntaris, becaris i tècnics la formació necessària per afrontar els casos concrets i la realitat als quals els i les voluntàries s'enfrontaran als tallers, que en un principi pot ser complicada i "diferent de la qual provenen".

Els infants

A tots nivells teòrics, ja sigui polític, ideològic i fins i tot jurídic, els drets de la infància són una prioritat per a gran part de la comunitat internacional. A nivell pràctic, però, la realitat i casuística particular fa que aquestes idees no siguin encara una realitat. Per això diferents entitats treballen en benefici dels infants que més ho necessiten.

En el cas de CROMA, els tallers van dirigits a infants de 4art, 5è i 6è de primària, amb edats compreses entre els 9 i els 12 anys. El grup de nens i nenes que participa als tallers viu en condicions d'estudi desfavorables i/o precàries, on els manca un espai òptim per treballar, que els dificulta l'organització i que no els permet autonomia. Infants també que, ja sigui per desconeixement de la llengua o per manca de recursos, no poden gaudir d'una ajuda en tasques escolars a casa seva.

La prioritat, el punt de partida i el protagonista és, doncs, l’infant.

El nou curs 2013 - 2014

El Programa CROMA va néixer el curs 2006-2007 a una escola de primària de Cerdanyola del Vallès com a Programa d'Infància. El curs 2009-10, amb la incorporació d'instituts de Sabadell i Rubí, va prendre el nom actual, que inspira la seva diversitat: joves i infants de diverses edats, amb situacions i procedències diferents i amb objectius que van des de la millora del català, l'adquisició de les competències bàsiques en matemàtiques i lectoescriptura o l'acreditació de l'ESO.

Durant el curs 2012-2013 CROMA va atendre a 241 infants i joves a set escoles de primària i tres instituts de secundària dels municipis de Sabadell, Rubí i Cerdanyola del Vallès. Es van dur a terme 28 tallers d'estudi, en els quals van participar 61 estudiants universitaris.

El CROMA aquest any ha viscut certes modificacions, però ja a la segona setmana de posada en marxa dels tallers actua a un total de 16 centres escolars de cinc municipis: Sabadell, Rubí, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Terrassa. Aproximadament un total de 270 infants, escollits pels centres escolars pensant en el benefici d'aquests nens i nenes, assisteixen un cop a la setmana a un dels 30 tallers portat per parelles de voluntaris. Avui són 68 persones entre voluntaris, becaris i tècnics les que participen al CROMA i el fan caminar.

Així doncs, la importància de la tasca extra-escolar duta a terme en aquest cas des de CROMA reforça el que és considerat un dret bàsic dels infants, als quals cal parar especial atenció en motiu del Dia Mundial de la Infància, el 20 de novembre.

Afegeix un comentari nou