El 30% de la població catalana va patir descens social entre 2008 i 2012

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El 30% de la població catalana va patir descens social entre 2008 i 2012

Ravalnet

Resum: 

Aquesta dada es desprèn d'un estudi realitzat per la Fundació Jaume Bofill que analitza la crisi econòmica que es viu des de l'any 2008.

La investigació "Crisi, descens social i xarxes de confiança" analitza les trajectòries de classe, renda i estatus a partir d’una mostra longitudinal que ha resseguit les mateixes persones entre 2008-2012. Concretament han estat enquestades 1.530.

Aquesta investigació ha descobert que el 30% de les persones adultes de Catalunya d'entre 25 i 64 anys han estat desclassats i han patit un descens vulnerable que està molt segmentat pel nivell educatiu i de qualificació.

La recerca es centra en l'impacte que ha tingut la crisi econòmica en l'ascensor social català. L'anàlisi es fa entre els anys 2008 i 2012 a nivell intergeneracional (pares-fills) i intrageneracional. La perspectiva longitudinal permet analitzar les trajectòries de descens i desclassament, cosa que no hagués estat possible amb altres bases de dades.

S'estudien les xarxes familiars, d'amistat i confiança, per copsar com s'activen enmig de la crisi i quins grups socials en fan més ús. També s'observa fins a quin punt hi ha inclinació a tenir com a amic o amiga principal a una persona semblant (homofília), o a buscar-lo o buscar-la entre persones que són diferents a nosaltres, en edat, sexe, nivell educatiu o origen geogràfic, entre altres variables.

Pots descarregar investigació completa a partir d'aquest enllaç i la nota de premsa a partir d'aquest altre.

Afegeix un comentari nou