El 94% de les entitats socials a Catalunya preveu tancar el 2020 amb pèrdues

FCVS
Autor/a: 
R.E
Carrer fosc a la nit, poc transitat. Font: Wikimedia Commons
Carrer fosc a la nit, poc transitat. Font: Wikimedia Commons
Les entitats han hagut d’assumir uns sobrecostos amb motiu de la Covid-19 que ascendeixen a gairebé 84 milions d’euros. Font: Pikist
Les entitats han hagut d’assumir uns sobrecostos amb motiu de la Covid-19 que ascendeixen a gairebé 84 milions d’euros. Font: Pikist

El 94% de les entitats socials a Catalunya preveu tancar el 2020 amb pèrdues

Autor/a: 
R.E
FCVS

Resum: 

La pèrdua d’ingressos del Tercer Sector per la pandèmia de la Covid-19 supera els 593 milions d’euros, segons una enquesta de La Confederació.

"Sense ànim de lucre no significa amb ànim de pèrdua". Amb aquesta frase resumeix La Confederació la situació que estan vivint moltes organitzacions del Tercer Sector Social durant l’any de la pandèmia, un 2020 on només el 6,1% de les entitats preveu tancar l’any sense cap pèrdua. Aquesta és una dada extreta d’una enquesta dirigida a les entitats socials preguntant per l’impacte econòmic, laboral i organitzatiu de la Covid-19. Això vol dir que al voltant d’un 93,9% d’entitats podrien tancar l’any amb pèrdues.

De les entitats enquestades, un 43,4% ha afirmat de forma clara que tancaran l’any 2020 amb pèrdues econòmiques. Un 50,5% encara no ho saben i estan pendent de com evoluciona la situació fins a finals d’any. “El què impulsa l’activitat del Tercer Sector Social no és la recerca d’un benefici econòmic i en aquest sentit, tal com ja es va demostrar en l’anterior crisi del 2008, difícilment les entitats tancaran”, han afirmat des de La Confederació. Tot i això, veuen que la principal conseqüència serà una precarització de la feina del personal remunerat.

A més, de l’enquesta s’han pogut extreure dades “crítiques” segons apunten des de l’organització. Les entitats socials han deixat d’ingressar més de 593 milions d’euros al conjunt del país, com a conseqüència del tancament de serveis i activitats o la suspensió de projectes i campanyes de captació de fons.

A banda, les entitats han hagut d’assumir uns sobrecostos amb motiu de la Covid-19 que ascendeixen a gairebé 84 milions d’euros. Els motius principals d’aquests costos afegits han sigut la compra de material de protecció i EPIs, l’adequació al teletreball, la substitució de baixes laborals o la contractació de nou personal per reforçar els equips.

En global, les entitats preveuen per aquest 2020 una davallada d’ingressos de més del 10%. En aquesta línia, 1 de cada 3 entitats han hagut d’endeutar-se demanant préstecs a entitats bancàries per poder fer front als seus pagaments. Segons dades de l’enquesta, el 60% de les entitats ha manifestat tenir factures vençudes pendents de cobrar i s’estima que aquest import supera els 162 milions d’euros. Pel que fa a les subvencions pendents de cobrar, gairebé sumen un total de 94 milions.

Un impacte que també afecta l’ocupació a les entitats socials

La crisi de la Covid-19 ha provocat una davallada de l’ocupació de gairebé el 10%. L’impacte de la pandèmia està minvant la capacitat de les entitats de generar ocupació i el 50% de les enquestades pensa que en els propers mesos l’ocupació seguirà disminuint. Des del 2014, només al voltant del 5% de les entitats pensava que l’ocupació disminuiria, majoritàriament es considerava que es mantindria o augmentaria.

“La fuga de talent de professionals del sector social cap a àmbits més reconeguts i millor remunerats ha estat, i segueix sent, una clara dificultat que s’arrossega des de fa temps”, afirmen des de la Confederació. Des de l’entitat han demanat el pagament immediat dels 256 milions d’euros de deute amb les entitats del Tercer Sector Social, tant pel que fa a factures vençudes com a subvencions executades i justificades.

Un acord polític per fer sostenible el sector social a llarg termini

A més, han reclamat impulsar un acord polític entre les diferents forces parlamentàries del país que es concreti amb un pla de finançament i sostenibilitat a llarg termini del sector social. En aquesta línia, demanen seguir articulant línies de suport i ajuts directes al conjunt del sector per compensar els sobrecostos i la pèrdua d’ingressos.

“Com a Confederació ens pertoca seguir reclamant millores que suposin un salt qualitatiu endavant i posar ja la mirada cap al 2021 i anys posteriors, doncs la incertesa és absoluta”, ha afirmat Joan Segarra, president de La Confederació.

Afegeix un comentari nou