El consum problemàtic de cànnabis afecta 4 de cada 5 adolescents atesos a Projecte Home

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El consum problemàtic de cànnabis afecta 4 de cada 5 adolescents atesos a Projecte Home

FCVS

Resum: 

L’any 2015 Projecte Home Catalunya va atendre a 1.900 persones amb addiccions, la xifra més elevada en els vint anys de funcionament de l’entitat.

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya ha presentat l’Informe Anual de Drogues en relació a les persones ateses l’any 2015 per l’ONG a Catalunya.

El director de Projecte Home, Oriol Esculies, ha alertat que 4 de cada 5 adolescents i joves atesos per l’entitat hi acudeixen per consum problemàtic de cànnabis. Aquests representen un 79% del total dels usuaris de 13 a 23 anys, una xifra que fa cinc anys era tan sols del 54%. Per altra banda, l’entitat destaca que entre els nois (84%) i noies (16%) atesos s’aprecia un increment dels menors d’edat. Si bé la mitjana d’edat és de 18 anys, ha augmentat la franja entre 13 i 17 anys, que ja representa el 44% del total.

Segons dades dels recents “Informe Mundial de Drogues de Nacions Unides 2016” i “Informe Europeu sobre Drogues 2016”, el cànnabis és la droga il·legal més consumida al món i a Europa, amb un augment de l’oferta i una disminució del preu de venda. Es consumeix diàriament, tant en grup com en solitari, tot i que s’intensifica el cap de setmana.

Per altra banda l’alcohol es consolida com la substància que genera més demandes de tractament entre les persones adultes, amb un 45% dels casos, seguida de la cocaïna amb un 38%. L’alcoholisme sol anar acompanyat del consum d’altres drogues, principalment cocaïna i cànnabis, i té un recorregut d’anys de consum més llarg: si la mitjana d’anys de consum abans de demanar ajuda és de 10 anys, en el cas de l’alcohol aquesta xifra augmenta fins als 18 anys.

Abandonament escolar

Les dades mostren també com es veu afectat el rendiment escolar. En aquest sentit, el 63% dels adolescents han abandonat els estudis.

D’altra banda, 1 de cada 3 presenten patologia dual, aquells casos on coexisteix a la vegada un o més consums problemàtics amb altres trastorns psicològics. La desmotivació, episodis de violència, conductes sexuals de risc i l’alta conflictivitat en les relacions socials i familiars són característiques que també s’observen en aquests nois i noies.

La prevenció i l'educació com a elements clau

En l’actual debat sobre l’anomenada “legalització del cànnabis” i les noves iniciatives a fi de regularitzar les associacions i clubs de cànnabis, Projecte Home subratlla la necessitat que els canvis legislatius i normatius vagin sempre acompanyats de l'educació i de mesures preventives que protegeixin la salut dels col·lectius més vulnerables, especialment els menors i joves amb problemàtiques afegides.

Per aquest motiu, Projecte Home se suma a la campanya global de les Nacions Unides per al Dia Internacional, “Escolta, primer” , una iniciativa que reclama més atenció als infants per evitar problemes amb les drogues en un futur.

Perfil de l'usuari atès

El perfil de les persones adultes en tractament l'any 2015 és el d’un home de 40 anys que té l’alcohol com a substància principal, solter, resident a Barcelona, sense estudis o només amb estudis primaris i que depèn d’ajuda econòmica externa per a satisfer les seves necessitats bàsiques.

Pel que fa a les usuàries dones, un 12%, continuen sent minoria respecte els homes, un 88%. Així es manté una situació de major invisibilitat social de les addiccions en les dones i les dificultats per accedir a un tractament a causa de l’estigma social i les càrregues familiars.

El primer municipi de procedència és Barcelona amb un 29% dels casos, seguit de Badalona, amb un 8%. L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona i Santa Coloma de Gramenet concentren un 3% dels casos a cada municipi.

Més persones ateses

Al llarg de l’any 2015 es van atendre 1.900 persones amb addiccions, la xifra més elevada en els vint anys de funcionament de l’entitat. El nombre d’usuaris ha seguit augmentant en aquests primers sis mesos de 2016 i actualment l’entitat té en tractament a 310 persones, 50 persones més que l’any anterior en aquestes dates. Aquest increment de la demanda d’ajuda fa que l’entitat es trobi en una situació límit i compti amb llistes d’espera per a persones que necessiten una atenció immediata, la majoria de les quals es troba en una situació de greu exclusió social.

Afegeix un comentari nou