El Departament de Cultura presenta tres projectes amb el vocabulari bàsic de la Llengua de Signes Catalana

FCVS
Autor/a: 
Alba Pueyo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Departament de Cultura presenta tres projectes amb el vocabulari bàsic de la Llengua de Signes Catalana

Autor/a: 
Alba Pueyo
FCVS

Resum: 

Amb aquest material divulgatiu es vol fer més accessible la Llengua dels Signes Catalana a la ciutadania, així com també contribuir a la seva normalització

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha presentat tres projectes que difonen el vocabulari bàsic de la Llengua dels Signes Catalana (LSC). L’objectiu de les tres iniciatives és contribuir a la normalització d’aquest llenguatge a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat i entre la societat en general. Es tracta d’una làmina A2, un projecte en línia i un corpus de la LSC elaborats amb el suport de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

Làmina amb vocabulari bàsic de la LSC

La Direcció General de Política Lingüística ha presentat una làmina en format A2 amb 19 paraules i expressions amb les fórmules de presentació i de salutació de la Llengua de Signes Catalana. El pòster pretén ser la primera presa de contacte dels centres d’atenció ciutadana amb aquesta llengua.

Per aquesta raó, el cartell es distribuirà a totes les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat, als centres del Consorci per a la Normalització Lingüística i als centres de salut i atenció primària. També es distribuirà entre els usuaris de LSC i a les entitats de persones sordes d’arreu de Catalunya.

El material divulgatiu, elaborat juntament amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), vol difondre i incrementar la sensibilitat social vers aquest llenguatge com a patrimoni lingüístic de Catalunya i com a llengua pròpia de les persones sordes i sordcegues catalanes.

LSC en línia

D’altra banda, des del Departament de Cultura també s’ha donat a conèixer un nou projecte de vocabulari bàsic de la LSC a la xarxa, l’objectiu del qual és ser una referència bàsica per als usuaris, a més de servir com a eina didàctica per l’aprenentatge.

Un cop aquest projecte en línia estigui acabat, serà el primer recull lèxic en la Llengua de Signes Catalana accessible des d’Internet elaborat amb criteris i metodologia lingüístiques. Contindrà entre 1.000 i 1.200 paraules presentades en seqüències filmades i fotogràfiques.

Està previst que aquest material faciliti el desenvolupament d’aplicacions i eines digitals de divulgació de la LSC per donar a conèixer aquest llenguatge en entorns digitals. Des de la FESOCA s’està oferint assessorament al projecte pel que fa a l’establiment dels continguts i al configuració dels signes.

Corpus de la LSC

La constitució del corpus de la LSC s’està portant a terme per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i consisteix en la recollida exhaustiva, l’enregistrament i el tractament de les paraules i expressions en la LSC, així com també de les seves variants.

La configuració del corpus és essencial, ja que es tracta del pas previ a la codificació de la llengua i a la confecció dels instruments de referència com la gramàtica i diccionaris normatius. Està previst que el primer diccionari de butxaca es presenti a la tardor i serà difós gratuïtament.

Aquests tres projectes estan emmarcats dins les funcions de la Direcció General de Política Lingüística de difusió de la llengua de signes catalana a la ciutadania, tal com preveu la Llei 17/2010 de LSC.

Afegeix un comentari nou