10 reptes per a la defensa dels drets de la infància des dels municipis

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Judit Meix
La PINCAT treballa amb l’objectiu de garantir el compliment dels drets de la infància i l'adolescència. Font: Alexander Grey (Llicència CC)
La PINCAT treballa amb l’objectiu de garantir el compliment dels drets de la infància i l'adolescència. Font: Alexander Grey (Llicència CC)
Mural de la PINCAT Font: PINCat
La plataforma aplega més de 900 entitats vinculades a la infància i adolescència. Font: PINCAT

10 reptes per a la defensa dels drets de la infància des dels municipis

Autor/a: 
Judit Meix
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La Plataforma d'Infància de Catalunya ha elaborat un document amb propostes per a afrontar els reptes de la defensa dels drets dels infants de cara a les eleccions municipals del 28 de maig.

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat), vinculada a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ha elaborat el document ‘Els reptes per a la defensa dels drets de la infància des dels municipis’, en el marc de les eleccions municipals que se celebren el 28 de maig. La plataforma, que agrupa les federacions i grans organitzacions que treballen i acompanyen la infància i l’adolescència en situació o risc d’exclusió social, ha centrat les propostes electorals en diversos àmbits, des de la lluita contra la pobresa fins al reforç dels agents que treballen pels drets de la infància i l’adolescència.

Aquestes propostes són:

 • Garantir la participació d’infants i adolescents

Demanen mecanismes de participació i consulta, amb recursos estables, perquè puguin donar la seva opinió sobre temes que els afecten. La finalitat d’aquesta proposta és que aquesta participació sigui canalitzada en l'elaboració, seguiment i avaluació de les polítiques municipals.

 • Lluitar contra la pobresa infantil

Proposen impulsar mesures i recursos que posin l'èmfasi en la prevenció i garanteixin l'accés universal d’infants i adolescents als serveis socials, com a part de les prioritats de la Garantia Infantil Europea i el pla d'acció estatal. Argumenten que cal proporcionar ajudes econòmiques planificades i àgils a les famílies vulnerables amb infants o adolescents a càrrec, afavorint el dret a un habitatge digne i mantenint els subministraments essencials a la llar.

 • Més suport per al jovent extutelat

Reclamen prioritzar aquest col·lectiu en els criteris d'accés als recursos gestionats pels governs municipals, com les borses d'habitatge protegit i els programes d'inserció laboral, per afavorir la seva emancipació un cop assolida la majoria d'edat.

 • Fomentar la igualtat d’oportunitats

La PINCat proposa incorporar la mirada educativa 360 en el projecte dels municipis, complementant la suma de l’educació lectiva i no lectiva. Això s’aconseguiria incrementant i millorant l’accés a les activitats de lleure educatiu per tal d'afavorir la igualtat d’oportunitats, tot promovent el seu desenvolupament i la cohesió social.

 • Reforçar els serveis per a la petita infància

També veuen indispensable diversificar els serveis per als infants de 0 a 3 anys, creant espais familiars per a l'ajuda i orientació en la criança dels fills, especialment per als infants amb discapacitat. També reclamen una ampliació de les places d'infants amb necessitats educatives especials a les llars d'infants municipals.

 • Amplificar l’atenció a la salut mental

Defensen que cal articular i coordinar els recursos preventius en clau municipal i enfocament comunitari per tal de reforçar el benestar emocional i la salut mental d’infants i familiars.

 • Garantir la protecció de les violències

La plataforma d’entitats proposa implementar mecanismes de protecció de la infància contra tota mena de violència, amb una estratègia preventiva que ajudi a aplicar la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència (LOPIVI) en els espais quotidians.

 • Més atenció, protecció i inclusió a la infància en risc

Proposen proporcionar i enfortir mecanismes per a l'atenció, protecció i inclusió de la infància migrada, refugiada o víctima de tràfic de persones, vetllant pel seu interès superior i de forma coordinada amb altres actors. Argumenten que és necessari garantir l'accés de familiars als serveis essencials, a través d'un empadronament sense obstacles i creant un programa municipal de mentoria ciutadana per afavorir la seva inclusió.

 • Promoure l’accés a l’entorn digital

Amb l’objectiu de fer front i reduir la bretxa digital, reclamen més polítiques que permetin l’accés universal a les tecnologies, especialment per a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Des de la plataforma expliquen que aquestes polítiques han d’anar acompanyades de campanyes de foment d’un bon ús de l’entorn digital.

 • Fomentar una governança en pro de la infància i l'adolescència

Mitjançant una estratègia a llarg termini que aconsegueixi transformacions en la seva qualitat de vida i benestar, proposen generar eines de planificació amb un enfocament de drets. Aquestes han d’incloure mecanismes d'anàlisi pressupostària en clau d'infància i de coordinació interdepartamental, incorporant la recopilació de dades, la planificació, el seguiment amb indicadors, el pressupost per implementar-ho i l'avaluació de l'impacte sobre el benestar d’infants i joves.

Més i millors polítiques municipals per a reduir la pobresa infantil

“Els municipis tenen molt a fer davant una fractura social que castiga especialment infants i adolescents”, expliquen des de la PINCat, i afegeixen: “és cabdal que, amb les competències que tenen, les administracions locals també se’n responsabilitzin i que portin endavant polítiques públiques que garanteixin els seus drets i oportunitats”. En aquesta línia, recorden que hi ha hagut un augment destacat de les situacions de vulnerabilitat social en els darrers anys.

Segons l’'Informe sobre els Drets de l’Infant 2022', elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, entre els anys 2016 i 2021 ha incrementat en un 15% el nombre d’infants i adolescents que es troben en situació de pobresa, i un 64% aquells i aquelles que es troben en situació de pobresa extrema. La situació es va agreujar durant l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 i, malgrat la lleugera recuperació, les xifres són elevades.

Finalment, reclamen als partits polítics que “no facin un ús electoralista de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat durant la precampanya i campanya electoral”. S’afegeixen a les demandes de la Taula d’entitats del Tercer Sector a promoure “un debat serè, respectuós i inclusiu”.

Afegeix un comentari nou