Els 17 objectius de l’agenda 2030

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Dani Gallart
Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20, que partia dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Font: Nacions Unides. Font: Font: Nacions Unides.
Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20, que partia dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Font: Nacions Unides.
Un dels objectius és aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs i sostenibles. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash
Un dels objectius és aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs i sostenibles. Font: Unsplash.
S'ha de gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació i detenir la degradació de les terres i la pèrdua de biodiversitat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash
S'ha de gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació i detenir la degradació de les terres i la pèrdua de biodiversitat. Font: Unsplash.
Un dels objectius és adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash
Un dels objectius és adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Font: Unsplash.

Els 17 objectius de l’agenda 2030

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Un dels objectius és conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Acollits per tots els estats membres de les Nacions Unides, els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) volen estimular l’acció fins l'any 2030 en àrees d’importància crítica per a la humanitat i el planeta.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20, que partia dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

Emmarcats en l’Agenda 2030 es vol crear un pla d’acció per a les persones, el planeta i la prosperitat. Es busca enfortir la pau universal i afrontar el repte més difícil de tots, eradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema.

A part de la pobresa, els objectius tracten temàtiques molt diverses, des de la salut i l’educació, fins la lluita contra el canvi climàtic.

Els ODS persegueixen fer realitat tots els drets humans, aconseguir la igualtat de gènere i assolir un desenvolupament sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental.

Els 17 objectius concreten 169 fites i van acompanyats dels seus indicadors d’evolució.

Els objectius són els següents:

1. Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes arreu del món. La pobresa va més enllà de la falta d’ingressos i recursos per garantir uns medis de vida sostenible. La pobresa és un problema de drets humans que es manifesta en la fam, la malnutrició, la falta d’un habitatge digne i l’accés limitat a altres serveis bàsics com l’educació i la salut. Per assolir aquest objectiu és fonamental un creixement econòmic inclusiu per crear feines sostenibles que promoguin la igualtat.

2. Fam cero

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Cada any es llencen milions de quilos de menjar mentre que hi ha una gran part de la població que passa fam dia rere dia. Cal una profunda reforma del sistema agrari i alimentari mundial per arribar a nodrir a les 815 milions de persones que passen gana actualment al planeta. Les inversions en agricultura son fonamentals per augmentar la capacitat productiva i incentivar els sistemes de producció alimentaris sostenibles.

3. Salut i benestar

Garantir una vida saludable i promoure el benestar a totes les edats. En moltes parts del món, la població s’enfronta a greus riscos per a la salut, com les altes tasses de mortalitat materna i neonatal, la propagació d’infermetats infeccioses no transmissibles i una mala salut reproductiva. S’ha de proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, millorar el sanejament i la higiene i augmentar l’accés als serveis mèdics.

4. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, a més de promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. A la actualitat 265 milions d’infants no estan escolaritzats i el 22% d’aquests estan en edat d’anar a l’escola. Per assolir l’objectiu cal invertir en beques educatives per les famílies més empobrides, crear tallers de formació perquè hi hagi docents capacitats per l’ensenyament i construir escoles i una millora de l’accés a l’aigua i l’electricitat en aquestes.

5. Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a les dones i a les nenes. Una de cada 5 dones d’entre 15 i 49 anys, han afirmat patir violència física o sexual de la mà de la seva parella. A l’actualitat hi ha 49 països que no tenen lleis que protegeixin a les dones contra la violència de gènere. S’han d’establir nous marcs legals sobre la igualtat de les dones i eradicar les pràctiques nocives sobre les dones per aconseguir la igualtat de gènere.

6. Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible acompanyada del sanejament per a tots. Al 2050, s’espera que el 25% de la població mundial visqui en un país afectat per la manca crònica d’aigua dolça. És fonamental una gestió racional dels ecosistemes d’aigua dolça entre les comunitats locals dels països en vies de desenvolupament de l’Àfrica Subsahariana, Àsia Central, Àsia Meridional, Àsia Oriental i Àsia Sud-oriental.

7. Energia assequible i no contaminant

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots. A la actualitat, més de 3000 milions de persones encara cuinen amb combustibles molt contaminants i tecnologies poc eficients que acaben repercutint a la seva salut. S’ha d’augmentar l’ús d’energia renovable en sectors com la calefacció i el transport, així com fer inversions públiques i privades en energia.

8. Treball decent i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. Aproximadament la meitat de la població mundial encara viu amb l’equivalent a 2 dòlars nord-americans al dia. En molts casos, el fet de tenir una ocupació no garanteix sortir del llindar de pobresa. Per això, s’han de crear les condicions necessàries perquè les persones accedeixin a ocupacions de qualitat amb l’objectiu d’estimular l’economia sense fer malbé el medi ambient.

9. Indústria, innovació i infraestructures

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. El progrés tecnològic ha de ser la base dels esforços per assolir els objectius mediambientals amb l’augment de recursos i eficiència energètica.

10. Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entre els països. Per reduir aquesta desigualtat, s’han d’aplicar polítiques universals que cobreixin les necessitats de les poblacions desfavorides i marginades, així com un tracte lliure d’aranzels i afavorir les exportacions dels països en vies de desenvolupament.

11. Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Cada vegada el nombre de persones que viu a les ciutats és molt més grans i per tant s’han de preparar per assolir un sistema sostenible, sobretot pel que fa a la recollida i gestió dels residus que es generen. Per aconseguir l’objectiu s’han d’aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació, així com augmentar els serveis municipals de recollida de la brossa.

12. Producció i consum responsable

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. L’objectiu és fer més i millors coses amb menys recursos. S’han de crear beneficis nets de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització de recursos i la contaminació, per aconseguir al mateix temps una millora en la qualitat de vida.

13. Acció pel clima

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Si no fem res per combatre el canvi climàtic la temperatura mitja del món podria arribar a augmentar 3 graus en aquest segles, amb totes les conseqüències que això comportaria. Per aquest motiu, al novembre de 2016 va entrar en vigor l’acord de París en la COP21 per treballar contra l’augment de la temperatura global a menys de 2 graus.

14. Vida submarina

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible. La gestió prudent d’aquest recurs essencial és fonamental per un futur sostenible. Les àrees marines protegides han de ser administrades de forma efectiva, contar amb recursos suficients i regulacions que ajudin a reduir la sobrepesca, la contaminació marina i l’acidificació dels oceans.

15. Vida d’ecosistemes terrestres

Gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la degradació de les terres i detenir la pèrdua de biodiversitat. Cada any desapareixen 13 milions d’hectàrees de bosc i la desertificació persistent en zones àrides provoca la desertificació de 3600 milions d’hectàrees. S’ha de fer una bona gestió dels boscos, així com implementar acords internacionals que promoguin l’ús dels recursos de manera equitativa i realitzar inversions financeres per recolzar la biodiversitat.

16. Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. S’han de construir societats més pacífiques e inclusives i establir reglamentacions més eficients i transparents, juntament amb pressupostos governamentals integrals i realistes.

17. Aliances per assolir els objectius

Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Afegeix un comentari nou