Els pressupostos del Govern tindran en compte els col·lectius més vulnerables?

 Font:
Font:

Els pressupostos del Govern tindran en compte els col·lectius més vulnerables?

Resum: 

Ara que s'estan debatent els pressupostos del 2012 de la Generalitat de Catalunya, cal recordar que per poder desenvolupar les actuacions per combatre la pobresa i l'exclusió, acordades per les entitats i el Govern, és necessari destinar-hi recursos. El tercer sector social espera que s'augmenti la partida destinada als col·lectius més vulnerables per tal d'aplicar les mesures acordades.

El 18 d'abril de 2011 es va constituir el Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social, integrat pel Departament de Benestar Social i Família i representants d'una desena d'entitats d'iniciativa social amb una llarga trajectòria: la Taula de Tercer Sector Social, la Fundació Banc d'Aliments, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Càritas Catalunya, Creu Roja Catalunya, Fundació Arrels, Trinijove, el Casal dels Infants del Raval, la Fundació Marianao i la Companyia Filles de la Caritat.

Aquest grup va treballar per dissenyar i consensuar un paquet d'actuacions per combatre les noves formes de pobresa i exclusió provocades per la crisi, concloent la seva tasca el desembre de 2011 amb l'aprovació d'un document de propostes.

Les entitats i els/les professionals que van participar al Grup de Treball van veure recollides les seves aportacions al document aprovant i el van considerar "un document de consens que marca un bon punt de partida per combatre la pobresa i l'exclusió social".

El tercer sector social destaca, però, que ara hi ha molta feina a fer: cal concretar el grau de prioritat de cadascuna de les mesures, definir els indicadors i la comissió de seguiment responsable d'avaluar-ne el compliment i esperar a l'elaboració dels pressupostos 2012 del Govern per conèixer quins recursos s'hi destinen. Confien que la lluita contra la pobresa es dotarà de recursos per aplicar les mesures acordades.

Per saber més sobre l'opinió de les entitats socials, pots consultar la nota de premsa feta pública per ECAS.

Una comissió de seguiment formada per representants dels departaments implicats i de les entitats socials serà l'encarregada de vetllar per l'aplicació del document, que servirà de base per a la redacció del Pacte Nacional contra la Pobresa.

Afegeix un comentari nou