Es crea la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat

Colectic
El document definitiu del Pacte es presentarà el juliol del 2020. Font: Generalitat
El document definitiu del Pacte es presentarà el juliol del 2020. Font: Generalitat

Es crea la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat

Colectic

Resum: 

Està integrada per una seixantena d’entitats i per membres de la Generalitat. La seva tasca serà validar les propostes que facin els diferents grups de treball de cara a l'elaboració d'un document definitiu del Pacte Nacional.

El 18 de juliol es va constituir al Palau de la Generalitat la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat, que s'encarregarà de fer possible aquest Pacte. Està adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Taula s'encarregarà d'establir les línies estratègiques d’actuació que ajudin a oferir una atenció integral a les persones amb discapacitat. També crearà els grups de treball que es considerin pertinents i farà el seguiment del procés.

Aquesta iniciativa es duu a terme en base als principis de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 160 estats i països l'han subscrit ja.

Des de la Generalitat es considera que és molt important que les persones amb discapacitat participin íntegrament en les decisions que les afecten, i el Pacte va encaminat cap a aquesta direcció.

En l'acte del dia 18 es van constituït els sis grups de treball que redactaran el document. Aquests grups són: accessibilitat i mobilitat; salut i suports orientats a la comunitat, a la presa de decisions i a la vida independent; educació i infància; inserció laboral, llibertats civils, polítiques, accés a la justícia, dones, seguretat i protecció; i sostenibilitat del sistema i finançament.

Les sessions dels grups de treball començaran al mes de setembre i es reuniran cada dos mesos o amb la periodicitat que cada grup consideri adient. El document definitiu es presentarà el juliol del 2020.

Afegeix un comentari nou