Es duplica el nombre de menors de 16 anys que viuen en risc de pobresa

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es duplica el nombre de menors de 16 anys que viuen en risc de pobresa

FCVS

Resum: 

Segons l’estudi de la Unió General de Treballadors (UGT), actualment hi ha 349.200 menors de 16 anys que viuen en situació de risc de pobresa a Catalunya, 147.000 més que l'any 2008.

L'informe, elaborat per la UGT i sota el títol de 'Pobresa laboral i pobresa infantil, les dues cares de la mateixa moneda', posa en relleu que la pèrdua de poder adquisitiu dels progenitors, per devaluació dels llocs de treball, precarietat, atur, etc., afecta directament en el benestar i les condicions de vida dels menors al seu càrrec. Les primeres afectacions recauen "en l’estat de la salut i emocional d’una infància que no se li permet desenvolupar totes les seves potencialitats i participar de la societat en igualtat de condicions, impedint que puguin sortir del cercle viciós de la reproducció de la pobresa heretada de pares a fills".

A Catalunya 349.200 menors de 16 anys viuen en situació de risc de pobresa, 147.000 nenes i nens més que vuit anys enrere. Paradoxalment, l'any 2008, quan es va iniciar la crisi, el risc de pobresa era més elevat en el grup d’edat de més de 65 (25,4%), mentre que al 2015 el risc de pobresa resulta més alt en el col·lectiu que depèn dels ingressos salarials d’altres persones i/o de polítiques de protecció familiar (27,9%).

Per altra banda, tenir una feina no elimina el risc de pobresa donat que, a Catalunya, 1 de cada 8 persones que tenen una ocupació remunerada no guanyen prou diners per viure per sobre del llindar de la pobresa. Concretament, 291.400 persones amb treball remunerat, tenen dificultats severes per arribar a finals de mes.

Des de UGT de Catalunya volen denunciar aquesta greu situació i posar de manifest la relació directa que tenen la precarietat del mercat de treball i la retallada en polítiques de suport familiar sobre el risc de pobresa de la població infantil, i destacar la importància d’uns salaris suficients i estables com a garantia de benestar i de cohesió social.

En l'informe, presentat en motiu del Dia Mundial de l’Eradicació de la Pobresa, la UGT considera que a Catalunya les polítiques i la capacitat per reduir la pobresa infantil són insuficients i escasses, i per això proposa diverses mesures, no subjectes i que vagin més enllà de l'aprovació dels pressupostos:

  • Renda mínima d'inserció
  • Retirada immediata de la reforma laboral
  • Adoptar polítiques de protecció i suport a les famílies
  • Desenvolupar la Renda Garantida Ciutadana que ja es contempla a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
  • Aplicar mesures efectives en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica

A llarg termini, UGT proposa polítiques d'infància que actuïn des de la transversalitat. Aposten per un model integral d’atenció a la infància amb inversió pública que incideixi en l’educació, condicions d'habitatge, alimentació, salut física i emocional.

Afegeix un comentari nou