Fundació Probitas i Sant Joan de Déu curen a 112 infants d'arreu del món

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Un dels infants a qui Probitas ha finançat el tractament el 2021 Font: Hospital Sant Joan de Déu
Un dels infants a qui Probitas ha finançat el tractament el 2021 Font: Hospital Sant Joan de Déu

Fundació Probitas i Sant Joan de Déu curen a 112 infants d'arreu del món

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Aquest és el total d'infants en situació de vulnerabilitat als que han pogut intervenir, en el marc del Programa Cuida’m, des de la seva creació l'any 2010.

La Fundació Probitas torna a col·laborar en un programa de cooperació internacional de l'Hospital Sant Joan de Déu amb una aportació de 50.000 euros al programa Cuida’m,

Es tracta d'un projecte que té com a finalitat atendre infants de països en vies de desenvolupament, i amb pocs recursos, que necessiten un tractament medicoquirúrgic en un hospital d'alta complexitat.

El suport de Fundació Probitas al programa Cuida'm ha fet possible que infants d'arreu del món amb malalties greus hagin pogut rebre tractament a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El programa de l'Hospital Sant Joan de Déu facilita que famílies de països en desenvolupament que pateixen amb impotència el fet de tenir un fill amb una malaltia greu però curable degut a que no poden accedir a un tractament per manca de recursos econòmics.

Enguany, la Fundació cobrirà les despeses mèdiques i logístiques dels infants Ángel Patricio, afectat d'una estenosi subglòtica, així com els tractaments de peus equinovars del Yahya i de l'Aomar.

Des de l'inici de la col·laboració de la Fundació Probitas amb el programa Cuida'm, l'any 2010, s'han pogut tractar 112 nens i nenes gràcies a la seva implicació. Una nova esperança de vida per a tots ells que hagués estat impossible d'aconseguir sense la implicació solidària d'aquesta fundació.

Els requisits que l'Hospital Sant Joan de Déu estableix per optar al programa Cuida'm són que les i els infants siguin menors d'edat, que pateixin una malaltia greu que impliqui risc per la vida o incideixi en la seva qualitat de vida, que no es pugui tractar al seu país d'origen, que pugui seguir un tractament altament resolutiu amb el posterior seguiment al país del nen i, per últim, que el tractament que no impliqui una estada superior a tres mesos.

A més, els criteris d'acceptació són que es requereixi un tractament que es faci habitualment a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, que es compti amb l'opinió favorable sobre el cas d'un metge del centre esmentat, que es responsabilitzi de tractar l'infant I finalment, ser acceptat per un comitè mèdic de valoració. Un cop passat aquest procés es tramita tota la documentació necessària per traslladar l'infant i un familiar i poder fer la intervenció.

Afegeix un comentari nou