Les persones grans pateixen més mancances i major vulnerabilitat a causa de la crisi

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les persones grans pateixen més mancances i major vulnerabilitat a causa de la crisi

FCVS

Resum: 

Segons el 7è informe INSOCAT, l’encariment de la vida no va acompanyat d’un increment de les pensions, per la qual cosa la situació de pobresa de la gent gran no millora.

La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS, ha publicat el 7è informe INSOCAT que parla sobre la pobresa i la vulnerabilitat de la gent gran. L'informe aporta dades sobre pilars clau del benestar com per exemple l'habitatge, la salut i la dependència, la xarxa de relacions, les pensions o el risc de pobresa d'una població que ha augmentat de forma progressiva.

L'esperança de vida de la població catalana és de les més altes d'Europa (83,2 anys de vida respecte els 80,6 de la Unió Europea). Es calcula que l'any 2051 la població de més de 65 anys serà el 30,8% de la població total, i la major de 85, representarà el 22,1%. Les dones són les que tenen l'esperança de vida més llarga però alhora són les que perceben una prestació més baixa de jubilació, moltes vegades degut al fet que han hagut de treballar a temps parcial o a casa per cuidar fills i familiars.

Els grans sostenidors de les famílies

El percentatge de persones de més de 65 anys que es troben en risc de pobresa ha disminuït però no gràcies a la millora del seu benestar econòmic. El descens s’explica sobretot per la davallada del llindar de pobresa i per l’enfonsament de la resta de la població, no per la millora de la situació de les persones grans. L’encariment de la vida no va acompanyat d’un increment de les pensions, per la qual cosa la situació de pobresa de la gent gran no millora. Segons les dades que s'han aportat a la presentació de l'informe, només el 9% de les persones majors de 65 anys arriba a final de mes amb comoditat, sense estar-se de res i amb capacitat d'estalviar. El 47,3% de la gent gran pateix alguna privació material i el 19,2% en pateixen almenys dues.

D’altra banda, segons dades d’entitats del tercer sector, les persones grans esdevenen un puntal necessari en molts nuclis familiars. L'Enquesta de Població Activa confirma que hi ha més de 200.000 persones que viuen a Catalunya en habitatges sense perceptors d'ingressos i moltes vegades és l'avi o l'àvia qui acaba repartint la seva aportació amb els fills i néts. Es calcula que 1 de cada 3 persones grans ajuda als seus fills d'una manera directa en la qüestió econòmica.

Habitatge amb molts dèficits

La gran majoria de la gent gran (88%) és propietària de l'immoble on resideix i només un 9,5% viu de lloguer. Respecte el 2013, hi ha constància del lleuger increment de les persones grans que han acollit un fill a casa. Segons un estudi de la Creu Roja, el 6% de les persones grans han emparat algun familiar a la seva llar. Moltes vegades, l'habitatge en el qual fa vida la persona gran no té condicions que s'adaptin als problemes de l'edat i bona part d'ells no pot invertir-hi diners perquè això canviï. A més, la gent gran també es veu afectada per la pobresa energètica. El 6% de les persones de més de 65 anys tenen problemes per mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada, un percentatge que, tot i ser inferior al de la població total, s’ha duplicat des de 2013.

Les ajudes per dependència, afectades per la crisi

L'informe també analitza les situacions de dependència que pateixen les persones grans. Més de la meitat dels sol·licitants de prestacions per dependència (54%) tenen més de 80 anys i la majoria (63%) són dones.

Cal tenir en compte que el dret a prestacions per dependència, tipificat a la Llei 20/2012, no es va acabar desplegant fins fa un any. Des de llavors, mentre el nombre de persones beneficiàries augmenta, el d'ateses disminueix. A 30 de juny de 2016, poc més de la meitat (58%) de les persones amb dret a prestacions de dependència n'eren beneficiàries, mentre que a finals de 2012 aquest percentatge era del 81%. El nombre de persones beneficiàries no ateses ha augmentat fins al 40% de les persones amb dret a prestació i, paral·lelament, el copagament (administració i dependents) ha disminuït per part de l'administració en tots aquells serveis a les persones dependents.

Pensions per sota dels 1.000 euros

El 58% dels pensionistes a Catalunya cobren una prestació per sota dels 1.000 euros mensuals i un 40% d'aquestes tenen un import inferior al salari mínim interprofessional. Les pensions, tal com afirma l'informe, discriminen per sexe, ja que les dones majors de 65 anys tenen una pensió de jubilació un 44% inferior a la dels homes. A més, cal tenir en compte que de totes les dones majors de 65 anys, només el 45% d'elles tenen una pensió de jubilació, enfront del 80% dels homes que la tenen.

Afegeix un comentari nou