L’ocupació laboral en el Tercer Sector Social creix un 5% durant l’any 2015

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Luci Vega
 Font:
Font:
 Font:
Font:

L’ocupació laboral en el Tercer Sector Social creix un 5% durant l’any 2015

Autor/a: 
Luci Vega
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

En el sector dóna feina a 90,000 persones de forma directa, el 72% de les quals són dones. L'estabilitat laboral i la millora salarial, reptes pendents.

Després d’anys de destrucció de llocs de treball a conseqüència de la crisi, sembla que el Tercer Sector Social comença a remuntar, tot i que ho fa de forma lleu. Així ho confirma la segona edició de l’'Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya', una iniciativa de la Confederació amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector.

Segons aquest estudi, durant l’any 2015 l’ocupació al Tercer Sector Social ha crescut un 5% respecte a l’any anterior i actualment dóna feina a 90.000 persones de forma directa (un 3% de la població ocupada a Catalunya). Aquest creixement supera al del mercat laboral català, que es va situar en un 2%.

Tot i aquest context relativament positiu, la majoria d’entitats consultades a l’informe (89%) no han percebut que s’hagin produït indicis de recuperació econòmica respecte als anys anterior. De fet, un 21% de les organitzacions encara va haver d’aplicar reestructuracions en els equips de treball (ajustos salarials en la majoria dels casos però també de la jornada laboral, de tasques i funcions i, fins i tot, acomiadaments).


Les dones, protagonistes del sector

Malgrat que el Tercer Sector Social és un sector feminitzat, l'Anuari posa sobre la taula dades concretes que documenten aquesta realitat i conviden a la reflexió. Així, segons l'informe, el 72% de les persones contractades són dones, un percentatge considerablement major al que trobem al mercat laboral català, on és del 46%.

Però tot i que les donen predominen en tots els grups professionals, la seva presència disminueix en les categories superiors: mentre que en el grup de personal administratiu, auxiliar i de suport representen el 78%, en els càrrecs de direcció i gerència es redueixen al 64%.

Fotografia ocupacional del Tercer Sector

 • Perfil més freqüent de persona contractada
  Dona d'entre 25 i 35 anys, amb estudis secundaris o superiors, tècnica d'atenció directa i menys de tres anys d'antiguitat. Té un contracte indefinit de jornada parcial i el salari oscil·la entre 13-24.000€ bruts anuals.
 • Contractació indefinida per sota de la mitjana del mercat laboral català
  Tot i que hi ha una tendència al creixement de la contractació indefinida, que actualment se situa en el 57%, el Tercer Sector Social encara està per sota de la mitjana de la contractació indefinida del mercat laboral català, que és del 80%.
 • Predomini de la contractació a temps parcial
  El 53% de les persones que hi treballen estan contractades amb aquest règim, mentre que el 47% restant ho està a temps complert. En aquest punt hi ha diferències significatives amb les dades del mercat laboral català, on la contractació a temps complert suposa el 86% i la parcial el 14%.
 • Franja salarial majoritària entre 13-24.000 € anuals
  La mitjana salarial del sector és de 20.606 euros bruts anuals.
 • Ràtio d'equitat significativament plana i ajustada
  La ràtio d'equitat en el Tercer Sector Social és d'1:3, xifra que contrasta amb la ràtio del conjunt del mercat laboral espanyol (1:11) i més encara de les empreses de l'IBEX (1:158).
 • Predomini de petites i mitjanes entitats
  El 90% de les organitzacions tenen menys de 250 persones contractades.
 • 38 convenis col·lectius diferents
  Segons l’informe, aquesta dada reflecteix 'el compromís i l’esforç del sector per avançar en la regulació del marc de relacions laborals' i recollir les especifictats de cada subsector d’activitat. Un 77% de les entitats aplica un sol conveni, el 13% n’aplica dos.
 • Apostar per l’economia social, camí a explorar
  Només un 39% de les entitats que van externalitzar serveis van optar per iniciatives de l'economia social.
 • Major contractació de persones amb discapacitat al marge de les obligacions legals
  El 5% dels contractes directes s’han fet a persones amb discapacitat (en aquest cas no es tenen en compte els Centres Especials de Treball), una xifra superior a la del conjunt del mercat laboral català que a penes és d’un 0,2%

Informació relacionada: Joan Segarra, president de La Confederació: 'Bon finançament públic, millora salarial i estabilitat laboral són els reptes del Tercer Sector Social a nivell d'ocupació'

Afegeix un comentari nou