La Fundació Bofill crida a incrementar l'acompanyament de la lectura dels seus fills i filles

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Acompanyament de la lectura Font: Fundació Bofill
Acompanyament de la lectura Font: Fundació Bofill

La Fundació Bofill crida a incrementar l'acompanyament de la lectura dels seus fills i filles

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

L'entitat insta a escoles, biblioteques, AFA i entitats socials a través de la campanya “Les famílies, aliades de la lectura”, per gestionar accions de capacitació de les famílies en l’acompanyament lector a través d'estratègies senzilles.

Es tracta d'una campanya emmarcada dins del programa LECXIT amb l'objectiu de mobilitzar les famílies de 4t, 5è i 6è de primària com agents determinants en l’aprenentatge lector dels seus fills i filles i els puguin acompanyar amb bons resultats en el procés d’aprenentatge i construcció d’hàbits lectors dels seus fills i filles.

Context actual

A Catalunya un 11,2% d'infants no comprèn el que llegeix quan finalitza la primària i 1 de cada 4 acaba amb un nivell baix o mitjà-baix en competència lingüística. És a dir, a l’escola aprenen a llegir bé, però la comprensió lectora ve determinada per factors com el clima lector i l’acompanyament familiar a l'infant des de casa. Les dades mostres que hi ha mig curs de diferència en competència lectora a 4t de primària entre l’alumnat que té acompanyament lector familiar i el que no.

L’anàlisi de les dades de Competències Bàsiques (2022) i de PIRLS (2016) alerten que, a Catalunya, la manca de recursos econòmics, socials i culturals de les famílies afecta de manera important als nivells de comprensió lectora dels seus fills i filles. Les proves de competències bàsiques de 4t de l'any 2022 mostren també aquesta desigualtat.

Un exemple és que, a 4t de primària a les escoles d’alta complexitat un 52,4% de l’alumnat té un nivell mitjà-baix o baix i a les escoles de mitjana i baixa complexitat el percentatge es redueix al 35,3% i al 24,2%.

Kit amb solucions i recursos

L'entitat aporta eines a les famílies perquè se sentin fortes en l’acompanyament lector dels infants, perquè un bon desenvolupament de la comprensió lectora a primària és un dels principals factors preventius del fracàs escolar, especialment en entorns més vulnerables en què no es disposa d’ambients favorables per a la lectura.

A través de l'ús de recursos com llegir contes en família, cantar cançons, explicar històries i fer jocs de paraules, les famílies amb menys recursos poden acompanyar els seus fills i filles en el procés d’aprenentatge i descoberta de la lectura per tal que millorin el seu rendiment acadèmic.

La Fundació Bofill proposa un kit metodològic descarregable per millorar les capacitats de les famílies en l'impuls de la lectura amb una guia pràctica que conté orientacions, coneixements i pautes per a desenvolupar aquesta iniciativa en només tres sessions de capacitació.

Afegeix un comentari nou