La Generalitat de Catalunya participarà a la consulta pública sobre el Pilar Europeu de Drets Socials

FCVS
Autor/a: 
Alba Pueyo
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Generalitat de Catalunya participarà a la consulta pública sobre el Pilar Europeu de Drets Socials

Autor/a: 
Alba Pueyo
FCVS

Resum: 

Es tracta d'una convocatòria promoguda per la Comissió Europea per tal d'obtenir les opinions i reaccions dels Estats membres vers l'esbós del text.

El Govern de la Generalitat participarà a la consulta pública sobre el primer esborrany del Pilar Europeu de Drets Socials, presentat per la Comissió Europea la primavera passada. Es tracta d'un esbós dividit en tres principals categories en l'àmbit de l'ocupació i la política social: la igualtat d'oportunitats i d'accés al mercat laboral, condicions laborals justes i una protecció social adequada i sostenible.

Des de Brussel·les es demana implicació a tots els nivells per a l'elaboració i confirmació del document. Per aquest motiu, aquest any s'està portant a terme una consulta pública per tal de conèixer les opinions i reaccions de les instàncies governamentals dels Estats membres. La convocatòria finalitzarà el 31 de desembre.

D'altra banda, una altra de les accions engegades és la participació activa d'altres institucions de la zona euro, com les autoritats i parlaments nacionals, sindicats, associacions empresarials, ONGs, proveïdors de serveis socials, entre d'altres. També es fa una crida a la participació del públic en general, a través d'un diàleg estructurat, per tal d'intercanviar opinions sobre la proposta.

Pilar Europeu de Drets Socials, un marc de referència per als Estats membres

L'objectiu és que, en un futur, el Pilar Europeu de Drets Socials identifiqui els principis comuns essencials per a tots els Estats membres de la Unió Europea. D'aquesta manera, el text es basarà en el patrimoni social de la UE i el complementarà per tal d'orientar les polítiques de diversos àmbits per al bon funcionament dels mercats laborals i sistemes de benestar. Així mateix ho va destacar Juncker, president de la Comissió Europea.

Hem d'aconseguir un mercat laboral just i vertaderament europeu. En el marc d'aquests esforços, tinc la intenció de desenvolupar un Pilar Europeu de Drets Socials que tingui en compte les realitats canviants de les societats europees i el món del treball, i que serveixi de guia per una convergència renovada a la UE. Crec que és encertat que posem en marxa aquesta iniciativa a la zona Euro perquè els Estats membres que ho desitgin s'hi adhereixin.

Els resultats d'ambdues accions, la consulta pública i el diàleg amb altres institucions, es veuran reflectits en el text final del Pilar Europeu de Drets Socials, que està previst que es presenti a principis de l'any vinent. No obstant això, els principis proposats no substituiran els drets existents.

Un cop aprovat, el Pilar passarà a ser el marc de referència per a l'evolució social i l'ocupació dels Estats membres participants per tal de conduir reformes a nivell nacional. Així mateix, des de la institució Europea també es pretén que esdevingui un model per al procés de convergència de la Unió Europea.

Afegeix un comentari nou