La prohibició del burca/nicab també és un atemptat contra els drets humans

 Font:
Font:

La prohibició del burca/nicab també és un atemptat contra els drets humans

Resum: 

Davant dels casos de prohibició del vel integral islàmic (burca/nicab), el Centre UNESCO de Catalunya ha publicat un article on demana un debat calmat que inclogui les veus de totes les parts afectades i que cerqui el consens més ample possible. A més, l'article qüestiona alguns partits polítics per utilitzar la religió com a arma amb finalitats electoralistes.

La idea principal que transmet l'article del Centre Unesco de Catalunya és que és un gran error centrar el debat públic tan sols en el fet de prohibir o no prohibir aquesta peça de roba, ja que en el context general de crisi en què s'incrementa l'islamofòbia, l'antisemitisme i la cristianofòbia, la "prohibició" hauria de ser l'últim recurs després d'haver exhaurit totes les altres vies com: la mediació, campanyes d'informació, sensibilització, formació, etc; adreçades a les dones i als col·lectius que mantenen aquesta pràctica.

Partint de la idea que el primer pas hauria de consistir en arribar a un consens polític que impliqui a tots els agents socials afectats, una de les primeres crítiques que exposa aquest article és el fet que en els diferents casos de prohibició del vel integral islàmic que s'estan donant a Catalunya - com és el cas de la Paeria de Lleida -, no s'ha inclòs a l’Assemblea de les Religions, tot i que aquesta té funcions consultives i assessores en totes aquelles matèries relacionades amb els afers de les diferents tradicions religioses. A més, també destaca que no s'ha parlat amb les dones que la normativa suposadament afectaria, tot i que en realitat, siguin una minoria.

L'article del Centre Unesco de Catalunya també manifesta que és evident que si el vel integral s'imposa a una dona, això es una violació de la seva dignitat i que des del Centre tampoc no estan a favor de la discriminació de la dona sota l'excusa de les pràctiques religioses. Ara bé, destaquen que la defensa dels drets de la dona no justifica una prohibició generalitzada ja que això precisament pot comportar una doble discriminació perquè prohibir-li duur-lo també és una imposició. En aquest sentit, l'article proposa promoure canvis en la normativa que sancionin la imposició del vel integral, no pas el seu ús.

Finalment, l'article recorda que la prohibició del vel integral en realitat suposa la prohibició de pràctiques i símbols religiosos la qual cosa va en contra de la Convenció Europea per als Drets Humans, ja que la llibertat de religió i creença s'inclou en els articles 8 i 9.

Podeu llegir l'article complert en aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou