El racisme i la xenofòbia són les principals causes de discriminació a la ciutat de Barcelona

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Ajuntament de Barcelona
L’OND presenta el seu quart informe anual, que recull les dades i el testimoniatge per la igualtat de tracte i en contra de les discriminacions. Font: Ajuntament de Barcelona
 Font: Canva
L’any 2021 es va sancionar amb 90.001 euros un agent immobiliari per anunciar un pis de lloguer on s’incloïa com a requisit ser “persona espanyola”. Font: Canva.

El racisme i la xenofòbia són les principals causes de discriminació a la ciutat de Barcelona

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’Ajuntament presenta l’Informe de les Discriminacions de Barcelona 2021.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat per quart any consecutiu l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions 2021. Aquest document mostra la feina i les dades recollides per l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb vint-i-dues entitats socials de la ciutat agrupades a la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació (SAVD).

Aquest informe es realitza combinant dades de l’OND, de la Taula SAVD i altres informes i recursos que permeten tenir un coneixement més ampli de les discriminacions a la ciutat. Per aquest document s’ha consultat l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un estudi dut a terme de manera aleatòria a 4.043 persones que viuen a la ciutat per conèixer les seves percepcions i vivències de les discriminacions a la ciutat de Barcelona.

Increment de la discriminació a Barcelona

El document mostra que durant el 2021 es van registrar 504 situacions de discriminació a Barcelona, un 16% més que l’any 2020. Les persones particulars són el principal agent discriminador a la ciutat. Per aquest motiu, l’Administració pública està prioritzant les actuacions en l’àmbit socioeducatiu i els processos de mediació per a la resolució de conflictes.

Racisme immobiliari

El racisme i la xenofòbia han estat les causes principals de discriminació a la ciutat de Barcelona. Aquestes causes s’accentuen amb altres discriminacions, especialment l’LGTBI-fòbia, la islamofòbia i l’aporofòbia. Aquesta discriminació es veu d’una manera especialment greu en l’accés a l’habitatge.

L’Ajuntament, al darrer any, va publicar un estudi sobre racisme immobiliari que demostra que, davant una petició explícita, el 86% dels i les agents immobiliàries exclouen les persones per motius racistes o xenòfobs com a llogateres d’un immoble.

Aquesta activitat d’anàlisi i denúncia pública ha anat acompanyada d’una activitat sancionadora: el mateix any es va realitzar la primera sanció directa per discriminació en l’accés a l’habitatge per raó d’origen de l’Estat espanyol. Una jutgessa de Barcelona va sancionar amb 90.001 euros un agent immobiliari per anunciar un pis de lloguer on s’incloïa com a requisit ser “persona espanyola”.

Afegeix un comentari nou