L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius crea un web per informar i donar suport sobre l’avortament

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
vullavortar.org Font: vullavortar.org
vullavortar.org Font: vullavortar.org

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius crea un web per informar i donar suport sobre l’avortament

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

El web vullavortar.org ha estat creat per impulsar un espai d’informació clara, accessible i fidedigna per tal que totes les dones que ho necessitin puguin accedir a informació relativa a l'avortament.

La informació, una eina clau

Les dones que es plantegen avortar tenen dubtes sobre què fer, on buscar informació, si ho poden fer sense cap cost econòmic o si no tenen targeta sanitària, fins quan poden fer-ho, ... però la informació no és fàcil de trobar i generalment aquests dubtes queden sense resposta.

Hem parlat amb la Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació | Drets Sexuals i Reproductius, i ens ha explicat que "les dones que es troben en període de gestació que volem avortar ham de lidiar amb la informació confusa, poc contrastada i, fins i tot, antiavortament que posicionen als buscadors els grups i moviments fonamentalistes antielecció".

Per aquest motiu, l'Associació de Drets sexuals i reproductius ha creat el web vullavortar.org. La Sílvia ens comenta que "la informació accessible, adaptada i propera és clau per garantir de forma efectiva el dret a l'avortament i per erradicar-ne l'estigma associat que perdura a l'imaginari social".

Cada any avorten més de 20 mil dones a Catalunya cercant informacions on poden, destriant enmig d'informacions complexes, distorsionades i, fins i tot, falses que dificulten l'accés als serveis. Tot això, sense conèixer quantes en queden fora per no entendre o trobar la informació adient en cada cas.

Segons afirma la Sílvia, "les barreres d'accés a l'avortament es veuen agreujades per la manca d'informació que provoca veritables carreres d'obstacles per a les dones que necessiten avortar".

L'avortament, encara un estigma

L'avortament sempre ha estat considerat tabú, una pràctica que ha estat criticada i censurada. És per això que els moviments feministes lluiten per tal que l'avortament i la sobirania corporal siguin reconeguts com a drets bàsics.

A més, la Sílvia confirma que "la inexistència de campanyes institucionals de sensibilització i informació sobre el dret a l'avortament agreugen l'estigma i generen situacions de vulneració i violència institucional en aquest àmbit".

Decidir sobre el cos

Des de l'Associació comenten que "poder decidir sobre el cos i exercir la sobirania corporal és un dret humà fonamental que requereix Informació veraç, de qualitat i adaptada a les especificitats de cada persona. És impossible decidir lliurement quan manca l'accessibilitat a la informació sobre l'exercici de l'avortament".

Tal com indica l'informe "El acceso al aborto voluntario en el Estado español: principales barreras" presentat a l'abril i basat en l'accessibilitat a la informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs i en les obligacions jurídiques de l'Estat espanyol per garantir el dret a l'avortament, les principals barreres són la vulneració del dret a la informació per la manca de campanyes institucionals d'informació i sensibilització sobre l'avortament, la falta d'informació institucional accessible a través de webs d'institucions de salut o que el primer resultat a Internet sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs sigui una entitat fonamentalista antiavortament.

Cal afegir que, segons les dades de l'informe de l'IVE a Catalunya el 2019, només la meitat de les dones que han practicat un avortament, havien visitat un centre de planificació familiar públic en els dos darrers anys.

Alhora, a l'Observatori de. Drets Sexuals i Reproductius hem recollit situacions de vulneració de drets amb relació a l'accés a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs i la mala informació rebuda.

Un espai informatiu per a tothom

Al web hi ha la informació pràctica i clau que és necessària tenir en compte per avortar: on es fa, qui ho fa, com ho fan, fins quan, en quines condicions, els terminis legals i els drets a exigir. Es tracta d'un espai actiu on les persones poden tractar el seu cas de manera personalitzada i rebre resposta als seus dubtes i necessitats concretes. La informació ha estat redactada per professionals especialistes reconegudes en la matèria i està acreditada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

També hi ha la possibilitat de contactar directament a través de correu electrònic i whatsapp per afavorir altres tipus d'acompanyaments en tots aquells temes sobre l'avortament, sigui presencial o d'atenció directa.

Des de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius han creat aquest web amb la finalitat de garantir la voluntat i decisió de les dones, sense interferències morals ni estigmatitzadores. A més a més, també reivindiquen i la sobirania corporal de totes les persones com a epicentre de les lluites feministes per evolucionar cap a una societat més justa gràcies a l'experiència i expertesa de l'associació en la participació d'espais individuals i col·lectius amb milers de dones arreu.

Afegeix un comentari nou