L’Economia social i solidària referma el seu compromís contra les violències masclistes

Ravalnet
Autor/a: 
Marta Pérez Fargas
La campanya #UnaXESMésFeminista pretén fer difusió i sensibilitzar les entitats membres de la necessitat d'adherir-se al protocol Font: XES
La campanya #UnaXESMésFeminista pretén fer difusió i sensibilitzar les entitats membres de la necessitat d'adherir-se al protocol Font: XES
El protocol va entrar en vigor l'1 de gener del 2021 i ara les entitats hauran d'adherir-se o crear els seus propis protocols. Font: XES
El protocol va entrar en vigor l'1 de gener del 2021 i ara les entitats hauran d'adherir-se o crear els seus propis protocols. Font: XES

L’Economia social i solidària referma el seu compromís contra les violències masclistes

Autor/a: 
Marta Pérez Fargas
Ravalnet

Resum: 

La Xarxa d’Economia Social i Solidària elabora un protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament.

Les violències i actituds masclistes i d’assetjament tenen lloc en totes les esferes i àmbits de la vida, també en espais de tradició associativa i activista. D’això les sòcies de la Xarxa d’Economia Social i Solidària en són conscients, i és per aquest motiu que el passat 3 de desembre aprovaven en Assemblea General Extraordinaria la implementació d’un protocol de prevenció i resposta davant les violències masclistes en el sí de la XES i de les entitats i col·lectius membres.

L’objectiu principal d’aquest protocol és erradicar les situacions d’assetjament o abús de poder que tenen lloc en l’entorn de l’economia solidària, dotant a les diferents entitats sòcies, comissions de treball i xarxes locals de la XES dels recursos necessaris per prevenir, detectar o tractar abusos de poder per raons de sexe o gènere.

"Aquest protocol vol esdevenir una eina que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins la XES, i d’altra banda, que faciliti la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma efectiva i garantir una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament", expliquen des de la Comissió d’Economies Feministes de la XES.

Una aposta imprescindible

L’elaboració d’aquesta eina sorgeix d’un debat intern sobre el rol que ha de desenvolupar la XES en l’àmbit de les violències masclistes com a referent de l’Economia Social i Solidària i de les economies feministes, i també d’una demanda d’assessorament en casos reals d’assetjament per part de les entitats sòcies.

La comissió d’Economies Feministes de la XES amb el suport i acompanyament de la cooperativa Candela, sòcia de la xarxa, i l’activista feminista, Sílvia Alberich, han liderat el procés de reflexió i i la creació d’un grup de treball per a l’elaboració del protocol. "Partiem de la idea que prevenir i eliminar actituds discriminatòries per qüestions de sexe o gènere és un pas imprescindible per a la transformació social feminista", expliquen.

L'aprovació del protocol ha implicat, a la vegada, la creació de la Comissió Antiassetjament de la XES. Entre els objectius de la comissió hi ha impulsar que les entitats sòcies s'adhereixin al protocol o en creïn un seguint els requisits de prevenció i d'actuació que considerem mínims. I és per això, que no només està a disposició per resoldre dubtes en aquest aspectes sinó que ha previst l'organització de xerrades divulgatives obertes a totes les entitats sòcies de la XES sobre la necessitat d'una gestió sistèmica de les agressions masclistes.

El compromís de les entitats membres és clau

Una vegada aprovat el protocol, aquest va entrar en vigor l’1 de gener del 2021. Des d’aleshores, totes les entitats que vulguin ser sòcies de la XES hauran d’adherir-se a aquest protocol i acceptar i aplicar els principis que el regeixen.

Es tracta doncs, d’una aposta per construir una XES més feminista, sent conscients que l’ESS conviu en un sistema cisheteropatriarcal i que no s’escapa de pràctiques masclistes. "El que caracteritza l’ESS és una clara voluntat de transformació social i la cerca d’eines per avançar cap a societats més justes i sostenibles. Tenim clar que un protocol és una eina indispensable, però que el problema no queda ni molt menys resolt amb la seva existència", comenten les participants de la comissió.

Saben, doncs, que la feina no acaba aquí: "Gestionar agressions masclistes ha d'implicar una perspectiva de transformació global i que necessitem crear nous patrons de conducta i generar una nova cultura a la nostra organització i al conjunt de l'ESS per tal de ser conscients dels privilegis i acabar amb la impunitat", conclouen.

Afegeix un comentari nou