Les persones amb càncer troben més suport en companyes de feina que en l’empresa

FCVS
Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
Un moment de la presentació del primer baròmetre de ‘Càncer i Treball a Catalunya’ a iniciativa de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC). Font: FECEC
Un moment de la presentació del primer baròmetre de ‘Càncer i Treball a Catalunya’ a iniciativa de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC). Font: FECEC
La FCEC va organitzar el 28 de maig a Barcelona una trobada per reconèixer la tasca de les persones voluntàries. Font: FECEC
La FCEC va organitzar el 28 de maig a Barcelona una trobada per reconèixer la tasca de les persones voluntàries. Font: FECEC

Les persones amb càncer troben més suport en companyes de feina que en l’empresa

Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
FCVS

Resum: 

El treball és un espai clau per a les persones amb un diagnòstic cancerígen, però encara hi han de conviure amb estigmes, segons un estudi de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC).

El suport laboral les persones amb càncer el troben sobretot en els companys i companyes, no pas en l’estructura empresarial. Aquesta és una de les principals conclusions del primer baròmetre ‘Càncer i Treball a Catalunya’ que ha elaborat la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC).

En aquest sentit, gairebé la meitat (47%) de les persones treballadores entrevistades per aquest informe consideren que l’empresa ofereix poc o cap suport a les persones amb càncer.

Evidenciar la importància de la feina per a les persones diagnosticades és un dels objectius del baròmetre i es dedueix que sí, que és “un espai clau”. També que l'estigma del càncer a la feina existeix i que caldria més suport de les empreses a les persones amb càncer.

És el resultat d'un miler enquestes a persones treballadores d’entre 16 i 65 anys residents a Catalunya, de les quals cent vint-i-quatre tenen o han tingut un diagnòstic de càncer. Aquest primer baròmetre sobre càncer i treball publicat a Catalunya l’ha impulsat la FECEC i elaborat l’agència de sociologia GAPS.

La gerent de la FECEC, Clara Rosàs, demana mesures, com plans d'acompanyament o la possibilitat d'un retorn progressiu per a les persones amb un diagnòstic de càncer. “L’estigma encara hi és i té marge de millora", planteja.

Pel que fa a l’estudi, un 60% de persones enquestades reclamen un pla de suport a les empreses per a les diagnosticades de càncer, mentre que el 76% demana més implicació en la divulgació del càncer en l’entorn laboral.

Si ens fixem en les persones afectades per aquesta malaltia, el 61% admeten que treballar és “important” i una de cada deu expliquen que han hagut de canviar de tipus de feina, dins o fora de la mateixa empresa. Reorganitzar l'horari, fer menys hores o bé combinar tipus de feina presencial-telemàtica són algunes de les mesures més habituals.

La paraula càncer

El baròmetre també posa en evidència que, tot i que les taxes de supervivència han augmentat molt en els darrers anys, la paraula càncer continua tenint una forta connotació negativa per als treballadors i treballadores, perquè s’associa a conceptes com “malaltia”, “por” i “mort”.

Malgrat no tenir-ne l’obligació, el 84% de persones diagnosticades han fet saber al seu entorn laboral que pateixen la malaltia i un 27% afirmen que han sentit un cert distanciament.

“Hem de tenir en compte les necessitats de les supervivents i personalitzar no només el tractament, sinó també el seguiment”, afirma el director del Pla Director d’Oncologia del departament de Salut, Josep Maria Borràs. Precisament, en aquesta línia, la FECEC impulsa des de l’any 2015 el programa de #desprésdelcàncer i amb el baròmetre disposarà d’informació per fer accions de millora de la conciliació de les persones malaltes a l’entorn laboral.

Afegeix un comentari nou