Malnutrició i obesitat infantil en els barris més deprimits de Barcelona

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Malnutrició i obesitat infantil en els barris més deprimits de Barcelona

Resum: 

Segons un estudi de l'Ajuntament de Barcelona, el 4,4% dels infants tenen mancances d'alimentació a les àrees pobres, en front del 0,3% als barris més rics.

En el baròmetre sobre "infància i família", presentat el passat mes de juliol, es destaca que, en l'àmbit de l'alimentació, la privació alimentària és molt superior a les zones més deprimides econòmicament. Així, l'1,4% dels nens de la ciutat no es poden permetre un àpat amb carn o peix cada dos dies i aquest percentatge puja fins al 4,4% a les zones amb rendes més baixes i descendeix fins al 0,3% en les zones benestants. A més, l'obesitat infantil afecta el 16% de la població infantil en les zones més humils, mentre que el percentatge al total de la ciutat és de l'11,3%.

Segons la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, la problemàtica es deu, entre altres factors, al fet de no poder desenvolupar uns hàbits de vida saludables i tenir dificultats per fer activitats d'oci i esportives o sortides de pagament, cosa que dificulta un creixement saludable.

A Barcelona el 28% de les llars tenen dificultats per arribar a final de mes. Percentatge que ascendeix fins el 49% en el cas de les famílies monoparentals

El baròmetre, que va ser presentat per Ortiz, es va dur a terme el passat estiu i analitza 1.200 unitats familiars amb fills menors de 16 anys. Per fer-ho possible, divideix els 73 barris de la ciutat en tres nivells, dos per sota la mitjana (base 100) i un per sobre. A cada una d'aquestes zones s'han fet 400 entrevistes, que han servit per constatar les desigualtats en funció dels barris.

La pobresa en dades

L'estudi, sempre en base a llars amb menors de 16 anys, posa de manifest que a Barcelona el 28% de les llars tenen dificultats per arribar a final de mes. Percentatge que ascendeix fins el 49% en el cas de les famílies monoparentals, que representen un 12,6% del total.

Una altra dada destacable fa referència a l'ocupació. En els barris que tenen una renda més baixa, el 12,2% de les famílies amb menors de 16 anys no treballa cap dels dos progenitors, mentre que en els barris benestants aquesta taxa baixa al 3,9%.

També s'han analitzat els recursos energètics, i es constata que una de cada quatre vivendes de Barcelona on viuen famílies amb menys recursos pateix pobresa energètica. En concret, el 25,9% té problemes per mantenir la temperatura adequada durant els mesos d'hivern, mentre que als barris més rics, aquesta xifra baixa al 2,4%.

Segons Ortiz, aquest estudi ajudarà a fer els primers passos perquè de cara a l'any que ve es pugui crear una renda municipal garantida que agrupi totes les ajudes que ara es donen a les famílies, "que les estigmatitzen".

Afegeix un comentari nou