8 Observatoris socials que et poden interessar

Ravalnet
Els temes que tracten els observatoris socials són molt variats Font: ODESC
Els temes que tracten els observatoris socials són molt variats Font: ODESC
L'Anuari del Tercer Sector s'elabora amb dades que procedeixen de l'Observatori del Tercer Sector Font: Taula d'entitats del Tercer Sector
L'Anuari del Tercer Sector s'elabora amb dades que procedeixen de l'Observatori del Tercer Sector Font: Taula d'entitats del Tercer Sector
Membres de l'Observatori DESC presentant un informe Font: ODESC
Membres de l'Observatori DESC presentant un informe Font: ODESC
Una senyora gran escolta la ràdio per combatre la seva soledat Font: Amics de la Gent Gran
Una senyora gran escolta la ràdio per combatre la seva soledat Font: Amics de la Gent Gran
La llibertat d'expressió, així com la xenofòbia i el racisme, són cada vegada més estudiats pels observatoris Font: Pedro Mata (Fotomovimiento)
La llibertat d'expressió, així com la xenofòbia i el racisme, són cada vegada més estudiats pels observatoris Font: Pedro Mata (Fotomovimiento)

8 Observatoris socials que et poden interessar

Ravalnet

Resum: 

Aquests organismes tenen com a objectiu seguir l'evolució de fenòmens que es consideren d'interès general. Et mostrem alguns dels que es troben en funcionament.

Els observatoris socials tracten temes molt variats, com ara la igualtat de gènere o d'oportunitats, el racisme i la xenofòbia, o la situació de diferents grups d'edat. Poden ser creats per administracions públiques, institucions acadèmiques, sindicats, empreses, així com per fundacions i d'altres entitats.

Analitzen una determinada temàtica i la seva evolució per poder fer propostes. Recopilen informació, diagnostiquen, preveuen i fan informes que puguin ajudar en la presa de decisions.

Tot i que darrerament se sent a parlar molt dels observatoris socials, aquests no són gens nous. La seva consolidació va tenir lloc a la dècada dels anys 60 del passat segle.

Es proposa incrementar i aprofundir el coneixement sobre aquest àmbit de la societat, treballant per a la millora del funcionament de les organitzacions no lucratives.

Adscrit a l’Institut Català de les Dones, es va crear per garantir el compliment de les lleis i assolir la igualtat efectiva de dones i homes. Prioritza les àrees de la violència de gènere, la situació laboral i la imatge pública de les dones.

L'ODESC és una plataforma d'entitats i persones que té com a objectiu mostrar que tant els drets civils i polítics (llibertat d'expressió, a la vida, al vot, etc.), com els econòmics, socials, culturals i ambientals (alimentació, salut, habitatge, treball, educació, etc.) són drets fonamentals de totes les persones.

Es tracta d'una iniciativa d’Amics de la Gent Gran que vol donar notorietat al fenomen de la soledat que pateixen les persones, en tota la seva complexitat.

Pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida i el respecte dels drets de la infància i l’adolescència. Duu a terme els seus projectes a partir de col·laboracions i aliances.

Depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la seva tasca està orientada a donar suport a les polítiques de joventut a Catalunya.

És una iniciativa de la Fundació Al Fanar, entitat que té com a objectiu facilitar l'apropament a totes les facetes de la realitat àrab, fomentant les relacions culturals i la cooperació en els àmbits acadèmic, cultural, social i econòmic.

Aquesta plataforma de la societat civil organitzada desenvolupa la seva tasca en relació a la regió d'Europa i el Mediterrani. Coordina esforços per fer un seguiment del pla d'acció d'aquesta àrea per tal de prevenir qualsevol forma d'extremisme violent.

També et poden resultar interessants:

Afegeix un comentari nou