SIDA STUDI comptabilitza en més de 5.500 les persones ateses i assistents a les seves activitats del 2015

SIDA STUDI
Autor/a: 
SIDA STUDI
 Font:
Font:

SIDA STUDI comptabilitza en més de 5.500 les persones ateses i assistents a les seves activitats del 2015

Autor/a: 
SIDA STUDI
SIDA STUDI

Resum: 

La Memòria 2015 de SIDA STUDI mostra resultats i valoracions molt positives de les seves activitats i serveis.

Un dels destacats de la Memòria 2015 de les activitats de SIDA STUDI és que - entre els serveis del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics en VIH/sida i Salut Sexual i les accions de sensibilització, educació i formació en salut jove- més de 5.500 persones van ser ateses o van assistir a les intervencions de SIDA STUDI.

A més d'explicar-se detalladament els projectes i les activitats dutes a terme, com s'han finançat i un resum en xifres, també es pot consultar la valoració que n'han fet els usuaris i els participants de les intervencions. Els resultats de les enquestes de satisfacció mostren que totes les accions i els serveis oferts per SIDA STUDI són valorats molt positivament i amb puntuacions excel·lents.

Aquesta memòria, que ja es regeix per l'aplicació del pla estratègic 2015-2017, s'hi presenta la feina realitzada en les quatre línies d'actuació de l'entitat: Informació, Sensibilització, Educació i Formació. La diferenciació permet apreciar els fonaments en els quals es recolza SIDA STUDI i la manera que té de treballar-los i potenciar-los. Joves, formadors/es i pares, mares i altres referents familiars són els grans beneficiaris de les accions en salut sexual jove que pretenen promoure el respecte als Drets Sexuals i Reproductius i la gestió de riscos biològics relacionats.

Si es vol consultar la Memòria 2015 de SIDA STUDI al complet, es pot fer aquí.

Afegeix un comentari nou