Tot i treballar, les dones menors de 25 anys tenen més risc de pobresa

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Tot i treballar, les dones menors de 25 anys tenen més risc de pobresa

FCVS

Resum: 

Les joves treballadores tenen un risc de pobresa d'un 16,9%, cinc cops més elevat que el dels joves treballadors de la mateixa franja d'edat.

L'actual precarietat laboral, amb moltes contractacions temporals i una disminució global dels salaris, fa que tenir una feina ja no sigui sinònim de poder viure amb una certa tranquil·litat econòmica. Així, un 11,7% de la població treballadora a Catalunya està en risc de pobresa. Les dones, però, continuen sent les més perjudicades.

El passat dia 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, l'UGT i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, van presentar l’informe “La feminització de la pobresa. Reivindicant una mirada de gènere” en el què, entre d'altres dades, destaquen que les joves treballadores fins a 25 anys tenen un risc més elevat de pobresa. En aquest sentit, la xifra arriba a un 16,9%, cinc vegades més (3,3%) que els nois treballadors de la mateixa edat.

Més risc de pobresa femenina

Segons les dades de l'informe, la feminització de la pobresa no disminueix, aquesta desigualtat es deu a que les dones tenen feines més temporals, més precàries i amb salaris més baixos.

Entre la població de Catalunya, la taxa de risc de pobresa ha augmentat globalment 1,1 punts respecte el 2014, situant-se en el 20,9%. Però la taxa femenina s'ha incrementat gairebé tres punts, del 18,8% al 21,6%, mentre que la taxa masculina ha tingut una lleugera disminució (d’un 20,7% a un 20,2%).

Diferència salarial

El sou mitjà per treballador és de 24.253,73 euros, mentre que en el cas de les dones treballadores és de 20.740,55 euros. La desigualtat més gran es registra en els contractes indefinits, amb una diferència de pràcticament 8.000 euros bruts anuals.

Pel que fa la contractació a temps parcial, al 2015 la proporció de dones triplicava la dels homes, un 21% davant del 7%. Això s'explica perquè la població femenina dedica el doble de temps que la masculina a les tasques de la llar, a tenir cura dels fills i/o de persona depenent, etc. Aquest fet dificulta que les dones puguin accedir a posicions de més responsabilitat, les avesa als contractes a temps parcial i, conseqüentment, això repercuteix en el cobrament de l'atur i en la seva jubilació.

Formació

Segons explica la UGT Catalunya en l'informe 'La feina no té gènere', malgrat que les persones amb estudis superiors són majoritàriament dones, aquestes tenen més dificultats d'accés a càrrecs directius.

Així mateix, la UGT vol destacar que un dels col·lectius més vulnerables és el de les famílies monoparentals, que en el 90% dels casos estan encapçalades per dones. En les llars formades per un adult amb un o més fills a càrrec el risc de pobresa es dóna en un 42,8% dels casos. Cal no oblidar, doncs, que la pobresa femenina afecta directament els infants que en depenen.

Afegeix un comentari nou