Voluntariat a les Fundacions Ginac de Valls, Onada de Tarragona i Santa Teresa del Vendrell

Fundalis
Autor/a: 
Elena Rodríguez
 Font: Fundalis
Font: Fundalis

Voluntariat a les Fundacions Ginac de Valls, Onada de Tarragona i Santa Teresa del Vendrell

Autor/a: 
Elena Rodríguez
Fundalis

Resum: 

El voluntariat és prendre consciència de l'engranatge del qual formen part, observar què succeeix i veure què podem aportar.

Les Fundacions Onada de Tarragona, Ginac de Valls i Santa Teresa del Vendrell són un grup d'entitats independents del Camp de Tarragona que treballen conjuntament per millorar l’impacte social i la seva gestió, i que tenen per missió aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Un dels projectes compartits és el VOLS?, un programa de voluntariat que resta obert a facilitar i canalitzar la participació de persones ciutadanes que han decidit moure’s per generar canvis. Les persones voluntàries actives en el Vols? són agents actius, crítics i de millora, que aporten valors, idees, reflexions, recursos i en definitiva generen relacions de retroalimentació, suports i valoració bidireccional (constitueix una relació de col·laboració, en la que les persones voluntàries contribueixen en assolir l’objectiu de l’entitat i aquesta els hi ofereix l’espai per tal de desenvolupar la seva acció per impulsar la transformació social).

Des del Vols? s’entén el voluntariat com una manifestació personal i lliure que sorgeix de voler respondre de manera activa a les necessitats de l’entorn proper, que percebem no resoltes o que voldríem millors. És el sentiment de “Jo hi puc fer alguna cosa”.

VOLS? sentir voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on cada any si impliquen més de 200 persones, que es comprometen amb les més de 2.100 persones ateses per les 3 entiats. L'objectiu és oferir oportunitats d’enriquiment mutu entre el voluntariat i la persona amb diversitat funcional i/o dificultats derivades de la salut mental, del col·lectiu de gent gran i de les seves famílies, així com de les persones en risc d’exclusió social, a través de 5 programes:

  • Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i/o coneixements (activitats lúdiques, culturals, esportives,…).
  • Vols? Quedar, on el voluntariat dona suport al desenvolupament individual, promovent la participació en la vida comunitària. S’activen aficions com anar al cinema, visitar una exposició, compartir un partit de futbol…
  • Vols? Acompanyar, on el voluntariat ofereix un suport personalitzat, per continuar gaudint d’autonomia, mitjançant l’acompanyament en diferents vessants de la vida : en temes de salut, en el desig d’adquirir coneixements individualitzats…
  • Vols? Conviure, on famílies voluntàries ofereixen possibilitat de convivència dins el seu nucli familiar, compartint experiències quotidianes.
  • Vols? Col·laborar en família, on els propis familiars o tutors de les persones ateses a la Fundació s’activen en acció voluntària per tal compartir dinàmiques de vida, posant-les en comú amb els seus familiars i altres persones del servei.

Formar part del voluntariat implica responsabilitat personal, i per tant, una continuïtat en el projecte. Cal ser realista i analitzar la pròpia situació per concretar fins on es pot o es vol donar, comprometre’s, i actuar en conseqüència.

El voluntariat corporatiu també és una opció que té com a objectiu introduir-se en la cultura corporativa de l’empresa per desenvolupar la seva missió i per fer accions al territori, aprofitant les capacitats de les persones voluntàries. La Fundació ofereix una eina per desenvolupar activitats competencials per al seu equip professional i per millorar el clima laboral i orgull de pertinença.

Contagia’t de voluntariat!

Afegeix un comentari nou