10 mesures per l’aigua que les entitats ecologistes demanen al nou Govern

LaviniaNext
Autor/a: 
Ariadna Roca
 A Catalunya les masses d’aigua tenen problemes de qualitat. Font: CC
A Catalunya les masses d’aigua tenen problemes de qualitat. Font: CC
L'aigua ha de ser assequible per a tothom. Font: CC
L'aigua ha de ser assequible per a tothom. Font: CC
S'han de facilitar els processos de remunicipalització de l'aigua. Font: CC
S'han de facilitar els processos de remunicipalització de l'aigua. Font: CC

10 mesures per l’aigua que les entitats ecologistes demanen al nou Govern

Autor/a: 
Ariadna Roca
LaviniaNext

Resum: 

Diverses organitzacions, entitats ecologistes i en defensa de l’aigua de Catalunya han elaborat un decàleg de propostes adreçat als partits polítics amb possibilitats de formar el pròxim govern.

L’aigua és essencial per a la vida humana i la biodiversitat, però és un bé escàs i amenaçat seriosament pel canvi climàtic. A Catalunya les masses d’aigua pateixen problemes de qualitat, un fet que, sumat a l’augment de les sequeres i les inundacions, disminueix la disponibilitat de l’aigua al territori.

És per això que les entitats Àgora del Besòs, Aigua és Vida, Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, Associació de Naturalistes de Girona, Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Grup de Defensa del Ter, Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica, Plataforma Preservem el Litoral del Maresme, Plataforma en Defensa de l'Ebre, Prou Sal i la Taula del Llobregat han elaborat un decàleg de deu mesures urgents relacionades amb la planificació hidrològica que demanen que s'incorporin als possibles acords de govern.

1. Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament en la legislació

La Llei d’Aigües de Catalunya ha de fer referència a tot el que és relatiu a l’assequibilitat de l’aigua. Que els operadors hagin de garantir una dotació bàsica a preu reduït i que sigui gratuït en el cas de famílies vulnerables.

2. Mesures per a un bon estat ecològic de les masses d’aigua

Cal obtenir el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua de Catalunya (superficials, subterrànies i costaneres), i, per aconseguir-ho, l’aprovació del Pla de Districte de Conca Fluvial de Catalunya del 3r Cicle ha d’incloure un seguit de mesures necessàries que s’han de basar en una relació d’usos ambientals, domèstics, agrícoles i industrials.

3. Política activa de control de la demanda d’aigua

Per garantir el compliment estricte i prioritari dels cabals de manteniment per a tots els trams dels rius, el bon estat ecològic dels aqüífers i l’abastament d’aigua per als usos preferencials ambientals i domèstics, cal implementar una política activa de control de la demanda.

Aquesta política inclou la moratòria de creixement urbanístic al litoral i la regió metropolitana, l’establiment de tarifes progressives segons usos i consum, un programa de recuperació d’aqüífers contaminats, una reducció de la cabana porcina, considerar els purins com un residu i un programa a gran escala d’aprofitament de les aigües subterrànies, regenerades i pluvials urbanes.

4. Concessions, només a empreses públiques

Les concessions de noves fonts d'abastament, recuperació de pous, efluents de depuradores i aprofitament de pluvials només es podran atorgar a les administracions o empreses públiques.

5. Programa de modernització dels regadius

Cal que s’actualitzin els sistemes de regadiu per estalviar aigua. Tot el que s’estalviï s’haurà de destinar a garantir els cabals de manteniment, la qualitat dels ecosistemes fluvials i els usos ambientals i domèstics.

6. Complir el retorn de cabals al Ter

Cal assegurar que el transvasament del Ter des del Sistema Ter-Llobregat no serveixi per augmentar el transvasament del Ter a la Costa Brava per a nous creixements urbanístics o per a nous usos. La prioritat és garantir el cabal de manteniment i els objectius ambientals dels espais Xarxa Natura 2.000 vinculats al riu.

7. Fomentar la participació ciutadana

La Generalitat ha de fomentar la participació ciutadana en la gestió de l’Aigua. I, per fer-ho, cal recuperar i readaptar els Consells de Conca aprovats al primer cicle de planificació hidrològica de l’ACA.

8. Auditoria de l’explotació minera de ICL

És necessària una auditoria independent que avaluï les actuacions l’empresa ICL a la conca del Llobregat.

9. Recuperar la gestió pública de l’aigua

Cal modificar les normatives que limiten l’autonomia dels municipis en matèria d’abastament d’aigua potable i dificulten els processos de remunicipalització. També s’ha de posar en marxa l'oficina de suport als municipis que vulguin recuperar la gestió directa de l’aigua, aprovada el 2015 en moció al Parlament.

10. Reforçar el sector de la gestió pública amb els fons europeus

Els fons europeus per a la reactivació econòmica NextGenerationEU han de servir per reforçar el sector de la gestió pública -molt tocat per la pandèmia- i aconseguir el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua. D’altra banda, s’han de destinar els fons NGEU per adaptar-nos al canvi global.

Afegeix un comentari nou