6 projectes d'entitats socials estalvien 428 tones de CO2

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

6 projectes d'entitats socials estalvien 428 tones de CO2

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Formen part del Programa de compensació d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle, que obrirà la propera convocatòria al febrer del 2017.

Plaques solars per a la generació d'aigua calenta han estat instal·lades per la Fundació Privada St. Paul's. La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell s'ha dotat d'un vehicle elèctric amb energia 100% renovable; mentre que la Fundació Ampans, la Fundació autisme Mas Casadevall, la Fundació Salarich Calderer i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han instal·lat calderes de biomassa.

Aquests projectes promoguts des d'entitats socials aconsegueixen una reducció en l'emissió de 428 tones de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, en els 4 anys vinents. Han estat seleccionades en el Programa de Compensacions Voluntàries de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, en l'edició 2016.

Reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle

El Programa d'Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle és una eina impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant un Acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s'adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions i establir anualment mesures per a reduir-les.

Mecanisme de compensació

El Programa estableix un sistema de crèdits: una entitat que porta a terme una tasca social, pot presentar un projecte per a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya i obtenir "crèdits de gasos d'efecte hivernacle" que poden ser venuts. Això permet que altres organitzacions que no han pogut reduir les seves emissions aplicant mesures internes, compensin d'aquesta manera les emissions derivades de la seva activitat.

Nova convocatòria al febrer del 2017

A partir del febrer es poden presentar nous projectes per incorporar-se al programa. Les propostes han de comportar una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que sigui quantificable, verificable i permanent, plantejar accions que vagin més enllà de l'estricte compliment de la normativa, tenir una dimensió mínima i desenvolupar-se dins el territori de Catalunya.

Pel que fa al càlcul de les emissions, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha aprovat fins al moment quatre metodologies de projecte adaptades a la realitat catalana, relacionades amb el reemplaçament de calderes de calefacció i aigua calenta sanitària que utilitzin combustibles fòssils per calderes de biomassa, amb el canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que funcionin amb energia renovable, amb la millora del comportament energètic d'edificis i amb la reducció d'emissions d'òxid nitrós en sòls agrícoles a través del canvi en la gestió dels fertilitzants.

Per a més informació es pot contactar amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic o amb la consultora Ingeniería Social.

Afegeix un comentari nou