Convocatòria 2010 de subvencions a entitats ambientals per avaluar l'impacte ambiental de projectes, plans i programes

Convocatòria 2010 de subvencions a entitats ambientals per avaluar l'impacte ambiental de projectes, plans i programes

Resum: 

La Direcció General de Participació Ciutadana ha obert la convocatòria 2010 de les subvencions dirigides a entitats ambientals, inscrites al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat, interessades a valorar l'impacte ambiental de projectes, plans i programes de la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va crear a l'any 2004 el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquest Registre ha de ser l'instrument per facilitar la relació entre el Departament i les entitats mediambientals; afavorint la informació, la consulta i la participació d'aquestes entitats en l'elaboració i aprovació de plans i programes. Per això, l'objectiu de les convocatòries és donar suport a aquelles entitats registrades interessades en valorar l'impacte ambiental de plans i programes i projectes de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta convocatòria vol fer efectiu el dret d'aquestes entitats a fer al·legacions a les actuacions de les administracions públiques que tenen impacte ambiental, dret reconegut al Parlament i al Consell Europeu.

Aquest suport, tanmateix, vol garantir que les entitats esmentades disposen de recursos suficients per elaborar les seves aportacions amb qualitat i professionalitat. Les convocatòries, per tant, s'adrecen a totes les activitats d'assessorament, anàlisi i/o formació que contribueixen a millorar qualitativament aquestes aportacions.

Podeu trobar les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions, així com l'imprès de sol·licitud clicant aquí.

Afegeix un comentari nou