El consum excessiu de carn porcina a Catalunya comporta conseqüències mediambientals catastròfiques

LaviniaNext
Autor/a: 
Marta Catena
A Catalunya, es produeixen dos milions de tones de carn de porc cada any, una xifra desmesurada. Font: Pexels
A Catalunya, es produeixen dos milions de tones de carn de porc cada any, una xifra desmesurada. Font: Pexels
Les conseqüències negatives de la indústria porcina són catastròfiques: contaminació i impacte mediambiental, salut i drets laborals. Font: Pexels
Les conseqüències negatives de la indústria porcina són catastròfiques: contaminació i impacte mediambiental, salut i drets laborals. Font: Pexels
Cada any se sacrifiquen més de vint-i-tres milions de porcs a Catalunya, la segona regió europea on més animals són sacrificats.  Font: Pexels
Cada any se sacrifiquen més de vint-i-tres milions de porcs a Catalunya, la segona regió europea on més animals són sacrificats. Font: Pexels

El consum excessiu de carn porcina a Catalunya comporta conseqüències mediambientals catastròfiques

Autor/a: 
Marta Catena
LaviniaNext

Resum: 

Justícia Alimentària presenta ‘Això no toca’, un informe on proposa mesures per reduir el consum de carn i, per tant, els impactes mediambientals.

Actualment, a Catalunya, hi ha més població de porcs, uns 7,9 milions, que de persones, unes 7,7 milions aproximadament, segons l’últim cens calculat, l’any 2020. Al nostre territori hi desenvolupa un paper important el sector carni i la indústria porcina: juntament amb l’Aragó forma la zona zero del negoci porcí a Espanya, que alhora és el país d’Europa que conté més porcs, segons plasma Ferran Garcia de Justícia Alimentària, autor de l’informe Això no toca.

L'estudi que forma part de la campanya ha sorgit amb l'objectiu de presentar i descobrir els enormes efectes negatius que, any rere any, comporta la indústria porcina catalana i espanyola. Les conseqüències negatives i els efectes perjudicials només fan que augmentar, amb el pas dels anys, i afecta qüestions tan quotidianes com la salut de les persones, els drets laborals, el canvi climàtic i el medi ambient.

L’any 2020, amb l’arribada de la pandèmia, es va viure una reducció considerable de les emissions mundials i catalanes. A Catalunya l'aturada va provocar una reducció del 15% en les emissions del transport, un 31% menys en emissions provocades per la generació elèctrica i un 8% menys en les emissions de la indústria a nivell mundial. Tots els sectors catalans van reduir les seves emissions excepte un.

Emissió considerablement excessiva de gasos contaminants

La dada sorprenent és el fet que la indústria agrària i ramadera no ha reduït les seves emissions, és l’únic sector que cada any incrementa el percentatge d’emissions, des del 2019. Segons l’informe, hi ha dues problemàtiques principals: la contaminació atmosfèrica i l’acidificació.

Per una banda, les partícules fines anomenades PM10 són el principal component contaminant que incideix en la qualitat de l’aire de Catalunya i comporta problemes respiratoris a la població, segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Per l’altra banda, l’acidificació és provocada per l’amoni, que contamina la terra i les aigües.

Segons plasma ‘Això no es toca’, Espanya incompleix els nivells màxims d’emissions marcades per la Unió Europea, i només han fet que augmentar. Des de Justícia Alimentària afirmen que cal una reconversió urgent de la indústria, en la qual es redueixi el nombre d’animals sense que es perdi cap ramader.

Cal augmentar el suport a les estructures de producció ecològica i sostenible, i executar una política de reducció d’emissions de gasos contaminants i perjudicials. Expliquen, des de Justícia Alimentària, la importància de generar un pla integral per reduir el consum de carn vermella processada.

Un consum de carn porcina colossal

Una de les propostes de Justícia Alimentària és reduir la publicitat de carn vermella i dels seus derivats. Per exemple, segons dades de l’informe, se sap que cada any se sacrifiquen més de vint-i-tres milions de porcs a Catalunya, la segona regió europea on més animals són sacrificats. A nivell estatal, a Espanya se sacrifiquen cinquanta-sis milions de porcs anualment. Un consum de carn més que excessiu. A més, fa vint anys, se sacrificaven poc més d’onze milions de porcs, menys de la meitat dels nombres actuals.

Aquestes xifres es tradueixen en el fet que, a Catalunya, es produeixen dos milions de tones de carn de porc cada any, número que representa el 41% de tota la carn produïda a Espanya, segons dades d'‘Això no es toca’. Si tenim en compte la dieta d’una persona, els aliments que més gasos emeten en produir-se són els d’origen animal.

La llei del silenci

Des de Justícia Alimentària es lluita contra el silenci global cap a aquesta problemàtica provocada pel sector de la indústria de la carn. Com bé destaquen, pretenen descobrir les emissions ocultes del sector porcí català. És per aquest motiu que han presentat sis propostes per a la transformació del model industrial porcí a Catalunya, que es poden trobar en aquest enllaç d'una manera més detallada. Des de la pàgina web de Justícia Alimentària també es pot trobar un apartat on firmar a favor de la reparació i canvi del model, per donar suport a la campanya.

Afegeix un comentari nou